Маркетингийн үндэс (Бичлэгийн дугаар. 10246)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 00910 a2200277 4500
003 - ХЯНАЛТЫН ТОО ТОДОРХОЙЛОГЧ
Код MN-UlNUM
005 - БИЧИЛТ ХИЙСЭН ОГНОО
Тухайн бичилтийг бичсэн засварласан сүүлийн огноо 20240319183703.0
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 110605s1991 mp 000 | mon d
040 ## - БИЧЛЭГ ҮҮСГЭГЧ БАЙГУУЛЛАГА
Бичлэг үүсгэгч номын сангийн код МУИС-ийн номын сан
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
ББК ангилал 65
Зохиогчийн гурван тэмдэгт К 734
Нэмэлт тусгалт Гарын авлага
Мэдлэгийн ялгаа 65 - Эдийн засаг
100 1# - ЗОХИОГЧ
Зохиогчийн нэр Котлер Ф
240 10 - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 65 К 734
245 10 - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Номын нэр Маркетингийн үндэс
Ботийн дугаар Б.4
Оролцогчдын тухай мэдээ Ред. Н.Бүрэн, Р.Халтар, Б.Болд
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар УБ
Хэвлэлийн газар Эрдэм пүүс
Хэвлэгдсэн он 1991
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 144
500 ## - Тайлбар
Дансны дугаар ЭШФ Б 8183-8184, НХУУТ 3158-3192, 19489-19491, 21949, БС 18637-18646
546 ## - ХЭЛНИЙ ТУХАЙ МЭДЭЭ
Хэл Монгол хэл дээр,
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг эдийн засаг
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг маркетинг
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг маркетингийн үндэс
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг барааны хөдөлгөөн
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг бодлого төлөвлөлт
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг олон улсын маркетинг
942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ
Зүйлийн төрөл Ном
Бүрдүүлэлтийн эх үүсвэр Date last seen Үндсэн номын сан Total Renewals Оруулсан огноо Date last checked out Ангилал Зүйлийн төрөл Нийт уншлаганд гарсан тоо Баркод Салбар сургуулийн ном Withdrawn status Одоогийн байршил Үнэ Дансны дугаар
Худалдан авсан2024-03-19Бизнесийн Сургууль 2024-03-19  Ном 2015-1396805433  Бизнесийн Сургууль10008818637
Худалдан авсан2024-03-19Бизнесийн Сургууль 2024-03-19  Ном 2015-1396805434  Бизнесийн Сургууль10008818638
Худалдан авсан2024-03-19Бизнесийн Сургууль 2024-03-19  Ном 2015-1396805435  Бизнесийн Сургууль10008818639
Худалдан авсан2024-03-19Бизнесийн Сургууль 2024-03-19  Ном 2015-1396805436  Бизнесийн Сургууль10008818640
Худалдан авсан2024-03-19Бизнесийн Сургууль 2024-03-19  Ном 2015-1396805437  Бизнесийн Сургууль10008818641
Худалдан авсан2024-03-19Бизнесийн Сургууль 2024-03-19  Ном 2015-1396805438  Бизнесийн Сургууль10008818642
Худалдан авсан2024-03-19Бизнесийн Сургууль 2024-03-19  Ном 2015-1396805439  Бизнесийн Сургууль10008818643
Худалдан авсан2024-03-19Бизнесийн Сургууль 2024-03-19  Ном 2015-1396805440  Бизнесийн Сургууль10008818644
Худалдан авсан2024-03-19Бизнесийн Сургууль 2024-03-19  Ном 2015-1396805441  Бизнесийн Сургууль10008818645
Худалдан авсан2024-03-19Бизнесийн Сургууль 2024-03-19  Ном 2015-1396805442  Бизнесийн Сургууль10008818646
Худалдан авсан2022-12-02Нийгмийн ухааны ГНОФ 2011-06-302022-12-02 Ном211320-2-7НУГНОФ Нийгмийн ухааны ГНОФ50.00503164
Худалдан авсан2022-09-13Нийгмийн ухааны ГНОФ 2011-06-302022-09-09 Ном111320-2-14НУГНОФ Нийгмийн ухааны ГНОФ50.00503171
Худалдан авсан2023-10-26Нийгмийн ухааны ГНОФ 2011-06-302023-10-26 Ном211320-2-18НУГНОФ Нийгмийн ухааны ГНОФ50.00503175
Худалдан авсан2022-10-24Нийгмийн ухааны ГНОФ 2011-06-302022-10-21 Ном111320-2-19НУГНОФ Нийгмийн ухааны ГНОФ50.00503176
Худалдан авсан2023-03-24Нийгмийн ухааны ГНОФ 2011-06-302023-03-24 Ном411320-2-23НУГНОФ Нийгмийн ухааны ГНОФ50.00503180
Худалдан авсан2019-01-10Нийгмийн ухааны ГНОФ 2011-06-30  Ном 11320-2-25НУГНОФ Нийгмийн ухааны ГНОФ50.00503182
Худалдан авсан2023-10-25Нийгмийн ухааны ГНОФ 2011-06-302023-10-25 Ном111320-2-26НУГНОФ Нийгмийн ухааны ГНОФ50.00503183
Худалдан авсан2023-11-09Нийгмийн ухааны ГНОФ 2011-06-302023-11-08 Ном711320-2-28НУГНОФ Нийгмийн ухааны ГНОФ50.00503185
Худалдан авсан2022-11-08Нийгмийн ухааны ГНОФ 2011-06-302022-11-04 Ном311320-2-30НУГНОФ Нийгмийн ухааны ГНОФ50.00503187
Худалдан авсан2024-04-10Нийгмийн ухааны ГНОФ 2011-06-302024-04-04 Ном411320-2-34НУГНОФ Нийгмийн ухааны ГНОФ50.00503191
Худалдан авсан2019-01-30Нийгмийн ухааны уншлагын танхим 2011-06-30  Ном 11320-2-1  Нийгмийн ухааны уншлагын танхим50.00503158
Худалдан авсан2019-01-30Нийгмийн ухааны уншлагын танхим 2011-06-30  Ном 11320-2-3  Нийгмийн ухааны уншлагын танхим50.00503160
Худалдан авсан2019-01-30Нийгмийн ухааны уншлагын танхим 2011-06-30  Ном 11320-2-10  Нийгмийн ухааны уншлагын танхим50.00503167
Худалдан авсан2019-01-21Нийгмийн ухааны уншлагын танхим 2011-06-302018-10-09 Ном311320-2-12  Нийгмийн ухааны уншлагын танхим50.00503169
Худалдан авсан2019-01-30Нийгмийн ухааны уншлагын танхим 2011-06-30  Ном 11320-2-21  Нийгмийн ухааны уншлагын танхим50.00503178
Худалдан авсан2019-01-30Нийгмийн ухааны уншлагын танхим 2011-06-302011-12-22 Ном111320-2-22  Нийгмийн ухааны уншлагын танхим50.00503179
Худалдан авсан2019-01-21Нийгмийн ухааны уншлагын танхим 2011-06-302018-12-22 Ном311320-2-24  Нийгмийн ухааны уншлагын танхим50.00503181
Худалдан авсан2019-01-21Нийгмийн ухааны уншлагын танхим 2011-06-302018-12-12 Ном511320-2-33  Нийгмийн ухааны уншлагын танхим50.00503190
Худалдан авсан2019-01-30Нийгмийн ухааны уншлагын танхим 2011-06-30  Ном 11320-2-35  Нийгмийн ухааны уншлагын танхим50.00503192
Худалдан авсан2019-02-22Нийгмийн ухааны уншлагын танхим 2011-06-30  Ном 11320-2-36  Нийгмийн ухааны уншлагын танхим4005019489
Худалдан авсан2019-02-22Нийгмийн ухааны уншлагын танхим 2011-06-30  Ном 11320-2-37  Нийгмийн ухааны уншлагын танхим4005019490
Худалдан авсан2019-01-30Нийгмийн ухааны уншлагын танхим 2011-06-30  Ном 11320-2-38  Нийгмийн ухааны уншлагын танхим25.005021949
Худалдан авсан2019-02-22Нийгмийн ухааны уншлагын танхим 2014-11-21  Ном 2014-24060  Нийгмийн ухааны уншлагын танхим4005019491
Худалдан авсан2021-05-28Эрдэм шинжилгээний фонд12011-06-302021-05-11 Ном811320-3-1  Эрдэм шинжилгээний фонд25.00108183
Худалдан авсан2020-11-02Эрдэм шинжилгээний фонд 2011-06-302020-10-31 Ном211320-3-2  Эрдэм шинжилгээний фонд25.00108184