Жагсаалт
Жагсаалт татах Жагсаалт хэвлэх Шинэ жагсаалт

Шинэ ном /2022 №2/

Эрдэм шинжилгээний бичиг Геологийн асуудлууд: №20 (563)

Зохиогч:
Эрхлэн гаргасан байгууллага: МУИС, ШУС-БУС, Геологи геофизикийн тэнхим


Гаралтын мэдээ УБ МУИС-ийн хэвлэх үйлдвэр 2021
Шифр: 72+26.3 Э 739.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (3),
Лавлагааны фонд (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Эрдэс чулуулаг судлал

Зохиогч: Жаргал Л; Д.Жанат, Н.Мөнхбилэг.


Гаралтын мэдээ УБ Адмон принт 2021
Шифр: 26.31 Ж 316.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (10),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (7),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Эрх зүй Онол, практик, арга зүйн мэргэжлийн улирал тутмын сэтгүүл: №4 Цувр. 56

Зохиогч:
Эрхлэн гаргасан байгууллага: МУИС-ХЗС


Гаралтын мэдээ УБ 2021
Шифр: 67.0(1) Э 810.
Номын сан:
ХЗС-ГНОФ (5),
Хууль зүйн Сургууль (5).Эрх зүй Онол, практик, арга зүйн мэргэжлийн улирал тутмын сэтгүүл: №1 Цувр. 57


Гаралтын мэдээ УБ 2022Other title: NUM law review.
Шифр: 67.0(1) Э 810.
Номын сан:
ХЗС-ГНОФ (3),
Хууль зүйн Сургууль (5).


Шилжүүлэгдсэн (2).

Эрх зүй Онол, практик, арга зүйн мэргэжлийн улирал тутмын сэтгүүл: №2 Цувр. 58


Гаралтын мэдээ УБ 2022Other title: NUM law review.
Шифр: 67.0(1) Э 810.
Номын сан:
ХЗС-ГНОФ (3),
Хууль зүйн Сургууль (5).


Шилжүүлэгдсэн (2).

Япон хэл Анхан шатны ханз үсгийн хичээл

Зохиогч: Ёшитэрү И.


Гаралтын мэдээ The Japan Foundation 1978
Шифр: 81.2Яп-923 Ё 999.
Номын сан:
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (7),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3). <<    1  ...  5  6  7  >  >>