Эрх зүй: Онол, практик, арга зүйн мэргэжлийн улирал тутмын сэтгүүл: №4 Цувр. 56

Зохиогч:
Эрхлэн гаргасан байгууллага: МУИС-ХЗС


Гаралтын мэдээ: УБ 2021

Шифр: 67.0(1) Э 810.
Номын сан:
ХЗС-ГНОФ (5),
Хууль зүйн Сургууль (5).Бэлэн (10).
Товч агуулга:
МУИС-ийн ХЗС-аас эрхлэн гаргадаг онол, практик, арга зүйн мэргэжлийн улирал тутмын сэтгүүлийн энэхүү дугаарт олон улсын эрх зүй ба үндэсний эрх зүйн харилцан хамаарлын талаар уламжлалт ба орчин үеийн чиг хандлага, үндсэн хууль ба олон улсын эрх зүйн хэм хэмжээний давуу хүчин чадлын асуудал, олон улсын эрх зүйн хэм хэмжээ ба монгол улсын үндсэн хуулийн хууль зүйн дээд хүчин чадал гэсэн сэдвүүдийг багтаажээ.

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Эрх зүй
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
ХЗС-ГНОФ
9322679 Бэлэн
ХЗС-ГНОФ
9322680 Бэлэн
ХЗС-ГНОФ
9322681 Бэлэн
ХЗС-ГНОФ
9322682 Бэлэн
ХЗС-ГНОФ
9322683 Бэлэн
Хууль зүйн Сургууль
9322674 Бэлэн
Хууль зүйн Сургууль
9322675 Бэлэн
Хууль зүйн Сургууль
9322676 Бэлэн
Хууль зүйн Сургууль
9322677 Бэлэн
Хууль зүйн Сургууль
9322678 Бэлэн