Эрх зүй : Онол, практик, арга зүйн мэргэжлийн улирал тутмын сэтгүүл: №2 Цувр. 58


Гаралтын мэдээ: УБ 2022
Бусад гарчиг: NUM law review.
Шифр: 67.0(1) Э 810.
Номын сан:
ХЗС-ГНОФ (3),
Хууль зүйн Сургууль (5).


Шилжүүлэгдсэн (2).

Бэлэн (8).
Товч агуулга:
Энэхүү эрх зүй онол, практик, арга зүйн мэргэжлийн улирал тутмын сэтгүүл нь нийтийн эрх зүй, хувийн эрх зүй, процессын эрх зүй, эрх зүйн судалгаа зэрэг агуулгыг хамарчээ.

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Эрх зүй
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
ХЗС-ГНОФ
9322730 Бэлэн
ХЗС-ГНОФ
9322731 In transit from Хууль зүйн Сургууль to ХЗС-ГНОФ since 2023-01-17 14:35:13
ХЗС-ГНОФ
9322732 In transit from Хууль зүйн Сургууль to ХЗС-ГНОФ since 2023-01-17 14:37:48
ХЗС-ГНОФ
9322733 Бэлэн
ХЗС-ГНОФ
9322734 Бэлэн
Хууль зүйн Сургууль
9322725 Бэлэн
Хууль зүйн Сургууль
9322726 Бэлэн
Хууль зүйн Сургууль
9322727 Бэлэн
Хууль зүйн Сургууль
9322728 Бэлэн
Хууль зүйн Сургууль
9322729 Бэлэн