Эрх зүй : Онол, практик, арга зүйн мэргэжлийн улирал тутмын сэтгүүл: №1 Цувр. 57


Гаралтын мэдээ: УБ 2022
Бусад гарчиг: NUM law review.
Шифр: 67.0(1) Э 810.
Номын сан:
ХЗС-ГНОФ (3),
Хууль зүйн Сургууль (5).


Шилжүүлэгдсэн (2).

Бэлэн (8).
Товч агуулга:
Энэхүү эрх зүй онол, практик, арга зүйн мэргэжлийн улирал тутмын сэтгүүл нь нийтийн эрх зүй, хувийн эрх зүй, процессын эрх зүй, эрх зүйн судалгаа зэрэг агуулгыг хамарчээ.

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Эрх зүй
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
ХЗС-ГНОФ
9322709 Бэлэн
ХЗС-ГНОФ
9322710 In transit from Хууль зүйн Сургууль to ХЗС-ГНОФ since 2023-01-17 14:31:11
ХЗС-ГНОФ
9322711 Бэлэн
ХЗС-ГНОФ
9322712 In transit from Хууль зүйн Сургууль to ХЗС-ГНОФ since 2023-01-17 14:31:00
ХЗС-ГНОФ
9322713 Бэлэн
Хууль зүйн Сургууль
9322704 Бэлэн
Хууль зүйн Сургууль
9322705 Бэлэн
Хууль зүйн Сургууль
9322706 Бэлэн
Хууль зүйн Сургууль
9322707 Бэлэн
Хууль зүйн Сургууль
9322708 Бэлэн