Текст томруулах:    
Нүүр   > Хайлтын утга   'su:"системийн зохиомж"'
Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
  Аюурзана Ш.
  МУИС.Математик Компь...
  Уянга С
Номын сангийн байршил
  Байгалийн ухааны уншлагын танхим
  Байгалийн ухааны ГНОФ
  Цахим номын сан
  Эрдэм шинжилгээний фонд
  Бизнесийн Сургууль
Материалын төрөл
  Ном
  Цахим магистрын ажил
  Магистрын ажил
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 7 бичлэг олдлоо.
|
Системийн шинжилгээ ба зохиомж

Зохиогч: Уянга С. -- МУИС.Математик Компьютерийн Сургууль


Хэвлэлийн газар: УБ Аргамаг принтинг 2005
Шифр: 32.973-018.2 У 71.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (12),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (36),
Бизнесийн Сургууль (10),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Системийн шинжилгээ ба зохиомж

Зохиогч: Уянга С.

Дахин хэвлэлт: 2ss
Хэвлэлийн газар: Монгол ХУҮДС хэвлэх 2009
Шифр: 32.973-018.2/У-71.
Номын сан: Уншлаганд гарсан (2).

Системийн шинжилгээ ба зохиомж

Зохиогч: Уянга С.

Дахин хэвлэлт: 2 дахь хэвлss
Хэвлэлийн газар: УБ Соёмбо принтинг 2009
Шифр: 32.973-018.2 У 71.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (3),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).

Уншлаганд гарсан (1).

Системийн шаардлагын шинжилгээ Их, дээд сургуулийн сурах бичиг

Зохиогч: Уянга С.


Хэвлэлийн газар: УБ Бит пресс 2016
Шифр: 32.973-018.2я73 У 71.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (11),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (18),
Бизнесийн Сургууль (10),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).

Уншлаганд гарсан (1).
Шилжүүлэгдсэн (3).

Цахилгаан дамжуулах сүлжээний мэдээллийн системийн хөгжүүлэлт: Магистрын зэрэг горилсон судалгааны ажил.- Мэргэжлийн индекс: Е524000

Зохиогч: Аюурзана Ш.


Хэвлэлийн газар: УБ.:
Шифр: 32.973-018.2 А-96.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Системийн шинжилгээ ба зохиомж Их дээд сургуулийн сурах бичиг

Зохиогч: Уянга С.

Дахин хэвлэлт: 3 дахь хэвлss
Хэвлэлийн газар: УБ Бит пресс 2016
Шифр: 32.973-018.2я73 У 71.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (6),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (9),
Бизнесийн Сургууль (10),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).

Уншлаганд гарсан (2).

Цахилгаан дамжуулах сүлжээний мэдээллийн системийн хөгжүүлэлт: Магистрын зэрэг горилсон судалгааны ажил.- Мэргэжлийн индекс: Е524000

Зохиогч: Аюурзана Ш.


Хэвлэлийн газар: УБ.:
Шифр: 32.973-018.2 А-96.
Номын сан:
Цахим номын сан (1).