Текст томруулах:    
Системийн шинжилгээ ба зохиомж Их дээд сургуулийн сурах бичиг

Зохиогч: Уянга С.

Дахин хэвлэлт: 3 дахь хэвл
Хэвлэлийн газар: УБ Бит пресс 2016
Шифр: 32.973-018.2я73 У 71.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (6),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (9),
Бизнесийн Сургууль (10),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).

Уншлаганд гарсан (2).

Бэлэн (28).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Системийн шинжилгээ ба зохиомж
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Байгалийн ухааны ГНОФ
55471 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
55472 Уншлаганд гарсан 2023-10-09
Байгалийн ухааны ГНОФ
55473 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
551521 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
551522 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
551523 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
551524 Уншлаганд гарсан 2023-10-06
Байгалийн ухааны ГНОФ
551525 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8022967 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8022968 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8022969 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8022970 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8023465 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8023464 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8023463 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8023462 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8024183 Бэлэн
Бизнесийн Сургууль
899327 Бэлэн
Бизнесийн Сургууль
899328 Бэлэн
Бизнесийн Сургууль
899329 Бэлэн
Бизнесийн Сургууль
899330 Бэлэн
Бизнесийн Сургууль
899331 Бэлэн
Бизнесийн Сургууль
899332 Бэлэн
Бизнесийн Сургууль
899333 Бэлэн
Бизнесийн Сургууль
899334 Бэлэн
Бизнесийн Сургууль
899335 Бэлэн
Бизнесийн Сургууль
899336 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
1024366 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
1024367 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
1024368 Бэлэн