Системийн шаардлагын шинжилгээ: Их, дээд сургуулийн сурах бичиг

Зохиогч: Уянга С.


Гаралтын мэдээ: УБ Бит пресс 2016

Шифр: 32.973-018.2я73 У 71.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (12),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (15),
Бизнесийн Сургууль (10),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).

Уншлаганд гарсан (1).
Шилжүүлэгдсэн (6).

Бэлэн (39).
Товч агуулга:
Мэдээллийн систем нь тодорхой байгууллага, бизнесийн үйл ажиллагааг дэмжих, түүний хэвийн бөгөөд найдвартай үйл ажиллагааг хангах, үр бүтээмжийг дээшлүүлэх, үйл ажиллагааг улам боловсронгуй болгох, шийдвэр гаргалтыг үр ашигтай бөгөөд оновчтой болгох, боловсон хүчний болоод бусад бүх нөөцийг үр ашигтай, оновчтой хуваарилах үүднээс тавигдсан зорилгод хүрэхийн тулд хүрээлэн буй орчинтойгоо харилцан үйлчлэлцэлд оршиж, түүнээс тодорхой өгөгдөл мэдээллийг хүлээн авч боловсруулаад тодорхой гаралт буюу үр дүнг (бүтээгдэхүүн, мэдээлэл) өгдөг, өөрийн төлөв байдлаа илэрхийлдэг, тодорхой бүтэцтэй, тодорхой үүрэг гүйцэтгэдэг систем юм. Энэхүү сурах бичигт мэдээллийн системийн хөгжүүлэлт,системийн шаардлага,шаардлагын ангилал, шаардлагын зүйлчлэл, шаардлагын тодорхойлолт, шаардлагын шинжилгээ зэргийг дэлгэрэнгүйгээр тайлбарласан.

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Системийн шаардлагын шинжилгээ
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Байгалийн ухааны ГНОФ
551556 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
551557 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
551565 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
551564 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
551555 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
551554 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
551553 In transit from Гэрээр ном олгох фонд to Байгалийн ухааны ГНОФ since 2019-01-14 11:09:56
Байгалийн ухааны ГНОФ
551552 In transit from Гэрээр ном олгох фонд to Байгалийн ухааны ГНОФ since 2019-01-14 11:09:35
Байгалийн ухааны ГНОФ
551551 In transit from Гэрээр ном олгох фонд to Байгалийн ухааны ГНОФ since 2019-01-14 11:09:24
Байгалийн ухааны ГНОФ
551563 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
551562 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
551561 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
551560 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
551559 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
551558 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8022887 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8022888 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8022889 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8024182 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8023471 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8023472 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8023476 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8023484 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8023477 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8023478 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8023483 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8023479 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8023480 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8023481 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8023482 Бэлэн
Бизнесийн Сургууль
899337 Бэлэн
Бизнесийн Сургууль
899338 Бэлэн
Бизнесийн Сургууль
899339 Бэлэн
Бизнесийн Сургууль
899340 Бэлэн
Бизнесийн Сургууль
899341 Бэлэн
Бизнесийн Сургууль
899342 Бэлэн
Бизнесийн Сургууль
899343 Бэлэн
Бизнесийн Сургууль
899344 Бэлэн
Бизнесийн Сургууль
899345 Бэлэн
Бизнесийн Сургууль
899346 Бэлэн
Хэрэглээний Шинжлэх Ухаан, Инженерчлэлийн Сургууль
8023475 In transit from Байгалийн ухааны уншлагын танхим to Хэрэглээний Шинжлэх Ухаан, Инженерчлэлийн Сургууль since 2023-09-04 19:31:06
Хэрэглээний Шинжлэх Ухаан, Инженерчлэлийн Сургууль
8023473 In transit from Байгалийн ухааны уншлагын танхим to Хэрэглээний Шинжлэх Ухаан, Инженерчлэлийн Сургууль since 2023-09-04 19:31:14
Хэрэглээний Шинжлэх Ухаан, Инженерчлэлийн Сургууль
8023474 In transit from Байгалийн ухааны уншлагын танхим to Хэрэглээний Шинжлэх Ухаан, Инженерчлэлийн Сургууль since 2023-09-04 19:31:11
Эрдэм шинжилгээний фонд
1023951 Уншлаганд гарсан 2024-01-25
Эрдэм шинжилгээний фонд
1023952 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
1023953 Бэлэн