Текст томруулах:    
Нүүр   > Хайлтын утга   'su:"программ хангамж"'
Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
  Пүрэв Ж
  Соронзонболд Н
  Уянга С
  Цолмонбаатар Д
  Чимгээ Д
Номын сангийн байршил
  Байгалийн ухааны уншлагын танхим
  Байгалийн ухааны ГНОФ
  Эрдэм шинжилгээний фонд
  Бизнесийн Сургууль
  Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
Материалын төрөл
  Ном
  Цахим магистрын ажил
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 79 бичлэг олдлоо.
|
Турбо Паскалийн график горим

Зохиогч: Ганбат Ц.


Хэвлэлийн газар: УБ 1996
Шифр: 32.973 Г 21.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (1).Программчлалын хэл Си ба алгоритмууд

Зохиогч: Соронзонболд Н.


Хэвлэлийн газар: УБ 2001
Шифр: 32.973-018.1 С 59.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (1).Турбо паскаль

Зохиогч: Уранчимэг Т.


Хэвлэлийн газар: УБ Өнгөт хэвлэл 2000
Шифр: 32.973 У 45.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (1).Системийн шинжилгээ ба зохиомж

Зохиогч: Уянга С. -- МУИС.Математик Компьютерийн Сургууль


Хэвлэлийн газар: УБ Аргамаг принтинг 2005
Шифр: 32.973-018.2 У 71.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (12),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (36),
Бизнесийн Сургууль (10),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Эдийн засгийн математик Программ хангамж, график тооцооны ажил-2


Хэвлэлийн газар: УБ 1998
Шифр: 65.23 Э 19.
Номын сан:
Шилжүүлэгдсэн (1).

Microsoft Excel-97

Зохиогч: Батханд Т., Уянга С.


Хэвлэлийн газар: УБ Сүхбаатарын туг 1999
Шифр: 32.973 Б 71.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (1),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (17),
Хууль зүйн Сургууль (8),
Эрдэм шинжилгээний фонд (5).


Шилжүүлэгдсэн (9).

SPSS for Windows хувилбар 15.0 Хэрэглэгчийн гарын авлага ,1-р хэсэг

Зохиогч: Чимгээ Д.


Хэвлэлийн газар: УБ 2008
Шифр: 32.973.26-018.2 Ч 62.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (3),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (12),
Бизнесийн Сургууль (25),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (2).

Програмчлалын үндэс

Зохиогч: Пүрэв Ж.


Хэвлэлийн газар: УБ Адмон 2005
Шифр: 32.973-018.2 П 91.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (10),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (45),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Обьект хандлагат технологийн С++ програмчлал

Зохиогч: Пүрэв Ж.


Хэвлэлийн газар: УБ 2008
Шифр: 32.973-018.1 П 91.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (11),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (19),
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).

Уншлаганд гарсан (15).
Шилжүүлэгдсэн (7).

Latex 2E-ийн гарын авлага буюу latex 2E-г 159 агшинд

Зохиогч: Т.Остикер , Х.Партл, И.Хина , Э.Шлегл.


Хэвлэлийн газар: УБ Тодмагнат 2009
Шифр: 32.973-018.2 L 10.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (9),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Аудитын шалгалт, нягтлан бодох бүртгэл санхүүгийн шинжилгээг IDEA дээр гүйцэтгэх нь

Зохиогч: Чимгээ Д.


Хэвлэлийн газар: УБ Дэм ололт ТББ 2009
Шифр: 65.053+32.973-0 Ч 62.
Номын сан:
Бизнесийн Сургууль (6),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (2).

SPSS нийгмийн статистикийн шинжилгээ хийх, үр дүнг тайлбарлах нь

Зохиогч: Чимгээ Д.


Хэвлэлийн газар: УБ Арвай бархан 2011
Шифр: 60.6+32.973-018 Ч 62.
Номын сан:
Бизнесийн Сургууль (20),
Нийгмийн ухааны ГНОФ (9),
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (4).


Шилжүүлэгдсэн (16).

CATIA V5 CAD/CAM

Зохиогч: Цолмонбаатар Д.


Хэвлэлийн газар: УБ 2010
Шифр: 32.973.26-04я6 Ц 77.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (1),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (12),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (4).

Системийн шинжилгээ ба зохиомж

Зохиогч: Уянга С.

Дахин хэвлэлт: 2ss
Хэвлэлийн газар: Монгол ХУҮДС хэвлэх 2009
Шифр: 32.973-018.2/У-71.
Номын сан: Уншлаганд гарсан (2).

Компьютерийн хэрэглээний программ өөрөө сурах бичиг Microsoft office Powerpoint 2007

Зохиогч: Чулуунцэцэг Ч., Цолмончимэг Ч.


Хэвлэлийн газар: УБ Экимто 2011
Шифр: 32.973.26-018.2 Ч 89.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (13),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (5).

Өгөгдлийн шинжилгээний аргад тулгуурлан халдлага илрүүлэх систем Магистрын ажил

Зохиогч: Золзаяа Х. --


Хэвлэлийн газар: УБ 2012
Шифр: 32.973.26-018.2 З-64.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).AutoCAD программыг ашиглан байрзүйн болон кадастрын зураг үйлдэх Гарын авлага

Зохиогч: Болормаа Б.


Хэвлэлийн газар: УБ Артсофт 2009
Шифр: 32.973.26-018.2 Б 55.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (1),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (12),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (14).

Системийн шинжилгээ ба зохиомж

Зохиогч: Уянга С.

Дахин хэвлэлт: 2 дахь хэвлss
Хэвлэлийн газар: УБ Соёмбо принтинг 2009
Шифр: 32.973-018.2 У 71.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (3),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).

Уншлаганд гарсан (1).

Android Mobile Operation System based on ARMv4T Architecture: ARMv4T архитектурт андройд мобайл үйлдлийн систем Магистрын ажил

Зохиогч: Баттулга Д.


Хэвлэлийн газар: УБ 2009
Шифр: 32.973.26-018.2 Б-34.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Идеал хийн төлөвийн хувьслын 3D компьютер загвар бүтээх нь Магистрын ажил

Зохиогч: Уламбаяр Т. -- МТС-Компьютер, мэдээллийн технологийн тэнхим


Хэвлэлийн газар: УБ 2009
Шифр: 32.973 У-29.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).