Компьютерийн хэрэглээний программ өөрөө сурах бичиг: Microsoft office Powerpoint 2007

Зохиогч: Чулуунцэцэг Ч., Цолмончимэг Ч.


Гаралтын мэдээ: УБ Экимто 2011

Шифр: 32.973.26-018.2 Ч 89.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (13),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (5).

Бэлэн (16).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Компьютерийн хэрэглээний программ өөрөө сурах бичиг
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Байгалийн ухааны ГНОФ
8020865 In transit from Гэрээр ном олгох фонд to Байгалийн ухааны ГНОФ since 2019-01-14 10:57:46
Байгалийн ухааны ГНОФ
8020866 In transit from Гэрээр ном олгох фонд to Байгалийн ухааны ГНОФ since 2019-01-14 10:59:30
Байгалийн ухааны ГНОФ
8020867 In transit from Гэрээр ном олгох фонд to Байгалийн ухааны уншлагын танхим since 2015-11-19 14:07:59
Байгалийн ухааны ГНОФ
8020868 In transit from Байгалийн ухааны уншлагын танхим to Гэрээр ном олгох фонд since 2015-09-07 15:50:14
Байгалийн ухааны ГНОФ
8020869 In transit from Байгалийн ухааны уншлагын танхим to Гэрээр ном олгох фонд since 2015-09-07 15:50:06
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8022444 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8020863 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8020864 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8020870 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8020871 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8020872 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8020873 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8020874 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8020875 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8020876 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8020877 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8020878 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8020879 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
1021413 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
1021414 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
1021415 Бэлэн