CATIA V5: CAD/CAM

Зохиогч: Цолмонбаатар Д.


Гаралтын мэдээ: УБ 2010

Шифр: 32.973.26-04я6 Ц 77.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (1),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (9),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (7).

Бэлэн (13).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: CATIA V5
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Байгалийн ухааны ГНОФ
8019124 In transit from Байгалийн ухааны уншлагын танхим to Гэрээр ном олгох фонд since 2015-09-07 15:20:04
Байгалийн ухааны ГНОФ
8019125 In transit from Байгалийн ухааны уншлагын танхим to Гэрээр ном олгох фонд since 2015-09-07 15:20:19
Байгалийн ухааны ГНОФ
8019126 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
8019131 In transit from Байгалийн ухааны уншлагын танхим to Гэрээр ном олгох фонд since 2015-09-07 15:20:27
Байгалийн ухааны ГНОФ
8019134 In transit from Байгалийн ухааны уншлагын танхим to Гэрээр ном олгох фонд since 2015-09-07 15:20:10
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8019122 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8019129 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8019130 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8019132 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8019133 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8019135 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8019136 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8019137 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8019138 Бэлэн
Хэрэглээний Шинжлэх Ухаан, Инженерчлэлийн Сургууль
8019123 In transit from Байгалийн ухааны уншлагын танхим to Хэрэглээний Шинжлэх Ухаан, Инженерчлэлийн Сургууль since 2023-09-05 14:48:19
Хэрэглээний Шинжлэх Ухаан, Инженерчлэлийн Сургууль
8019127 In transit from Байгалийн ухааны уншлагын танхим to Хэрэглээний Шинжлэх Ухаан, Инженерчлэлийн Сургууль since 2023-09-05 14:48:15
Хэрэглээний Шинжлэх Ухаан, Инженерчлэлийн Сургууль
8019128 In transit from Байгалийн ухааны уншлагын танхим to Хэрэглээний Шинжлэх Ухаан, Инженерчлэлийн Сургууль since 2023-09-05 14:48:07
Эрдэм шинжилгээний фонд
2014101 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2014102 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2014103 Бэлэн