Электрон

Каталог

Хайлтын үр дүнд 67 бичлэг олдлоо. Subscribe to this search

|
1. Монгол орны ойн тулгамдсан асуудлууд, шинэ дэвшилтэт арга технологийг хэрэглэх хандлага МУИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичгийн тусгай дугаар 14/225

Зохиолч: -- МУИС

Хэвлэлийн газар: УБ МУИС-ийн хэвлэх 2004Шифр: 43(1)+72 М 69.Төлөв: Байгалийн ухааны уншлагын танхим (5), Эрдэм шинжилгээний фонд (2). Байрлал: 8029882, 2011695.
2. Модлог ургамал судлал

Зохиолч: Гомбосүрэн Н., Цэнгэл Б.

Хэвлэлийн газар: УБ БИТ ПРЕСС 2005Шифр: 43 Г 53.Төлөв: Байгалийн ухааны ГНОФ (10), Байгалийн ухааны уншлагын танхим (7), БЭЛАС, ЭБ Төв (5), Эрдэм шинжилгээний фонд (3). Байрлал: 557386, 8015455, 921, 1016129.
3. Ойжуулалт

Зохиолч: Базарсад Ч.

Хэвлэлийн газар: УБ Сүхбаатар ХК 1994Шифр: 43.9 Б 16.Төлөв: Байгалийн ухааны уншлагын танхим (6), Эрдэм шинжилгээний фонд (2). Байрлал: 808274, 108819.
4. Таксац, ой зохион байгуулалт

Зохиолч: Н.Гомбосүрэн; Н.Долгор; Ч.Доржсүрэн; С.Жамъянсүрэн.

Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1984Шифр: 43.9 Т 18.Төлөв: Байгалийн ухааны ГНОФ (2), Байгалийн ухааны уншлагын танхим (14), Эрдэм шинжилгээний фонд (3). In transit (1). Байрлал: 557223, 808285, 108816.
5. Ой судлал

Зохиолч: Доржготов Ж., Лигаа У.

Хэвлэлийн газар: УБ 1979Шифр: 43 Д 54.Төлөв: Байгалийн ухааны уншлагын танхим (14), Эрдэм шинжилгээний фонд (3). Checked out (1). Байрлал: 8022243, 104115.
6. Ойжуулалт, ой хамгааллын зарим ажлын аргачлал, зөвлөмж, технологи

Хэвлэлийн газар: УБ Фото офсет 1988Шифр: 43 О-23.Төлөв: Байгалийн ухааны уншлагын танхим (5), Эрдэм шинжилгээний фонд (2). Байрлал: 808266, 107599.
7. Ой эрдэнэ

Зохиолч: Гроздов Б.В.

Дахин хэвлэлт: 2 дахь хэвл.Хэвлэлийн газар: УБ 1974Шифр: 43 Г 65.Төлөв: Байгалийн ухааны уншлагын танхим (7), Эрдэм шинжилгээний фонд (3). Байрлал: 808241, 202202.
8. Модлог ургамал судлал

Зохиолч: Гомбосүрэн Н., Цэнгэл Б.

Хэвлэлийн газар: УБ Мөнхийн үсэг 2008Шифр: 43я73 Г 53.Төлөв: Байгалийн ухааны уншлагын танхим (10). Байрлал: 8019284.
9. Ойн таксаци

Зохиолч: Сергеев П.Н.

Дахин хэвлэлт: 6Хэвлэлийн газар: УБ 1965Шифр: 43 С 42.Төлөв: Байгалийн ухааны уншлагын танхим (3), Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 808271, 205466.
10. БНМАУ-ын ойн аж ахуй

Зохиолч: Доржготов Ж; В.А.Максимов, М.И.Пищелин.

Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1981Шифр: 43(1) Д 53.Төлөв: Байгалийн ухааны уншлагын танхим (10), Эрдэм шинжилгээний фонд (4). Байрлал: 808247, 205797.
11. Ойжуулалтын ажлын арга технологи

Зохиолч: Энэбиш Д.

Дахин хэвлэлт: 4Хэвлэлийн газар: УБ Бит пресс 2011Шифр: 43 Э 66.Төлөв: Байгалийн ухааны уншлагын танхим (7), Эрдэм шинжилгээний фонд (3). Байрлал: 8020337, 1020986.
12. Ойн аж ахуйн үндсэн ажлууд Үрийн аж ахуй, мод үржүүлэг, ойжуулалт, тусгай зориулалтын ой, хамгаалалтын ой

Зохиолч: Базарсад Ч; Ж.Бат-Эрдэнэ; Б.Цэнгэл. -- Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны яам, Хөдөө аж ахуйн их сургууль, Монгол улсын их сургууль

Хэвлэлийн газар: УБ Мөнхийн үсэг 2011Шифр: 43.4 Б 34.Төлөв: Байгалийн ухааны уншлагын танхим (7), Эрдэм шинжилгээний фонд (2). Checked out (1). Байрлал: 8020371, 1021018.
13. Ойн аж ахуйн машин

Зохиолч: Цогтоо Я., Ганбаатар Ч. -- ШУТИС, Үйлдвэрлэлийн технологи, дизайны сургууль, Ой модны сургалт-судалгааны хүрээлэн

Хэвлэлийн газар: УБ ШУТИС-ийн хэвлэх 2011Шифр: 43.4+40.72 Ц 75.Төлөв: Байгалийн ухааны ГНОФ (5), Байгалийн ухааны уншлагын танхим (3), Эрдэм шинжилгээний фонд (2). Байрлал: 557213, 8020641, 2015048.
14. Модлог ургамлын in vitro судалгаа

Зохиолч: Мөнхцэцэг Ц.

Хэвлэлийн газар: УБ. 2012 Шифр: 43 М-81.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 304030.
15. Ойн зураглал боловсруулахад SVS программыг ашиглах нь Магистрын ажил: Е621200

Зохиолч: Хишигжаргал Г. --

Хэвлэлийн газар: УБ 2012 Шифр: 43+43.90 Х-37.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 304098.
16. Төв аймгийн Батсүмбэр сумын орчмын Сибирь шинэсний боргоцойн морфологийн харьцуулсан судалгаа Магистрын ажил

Зохиолч: Буянхишиг Х. -- БФ-Ой судлалын тэнхим

Хэвлэлийн газар: УБ 2004 Шифр: 43/1/ Б-81.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 301538.
17. Ой зохион байгуулалт Ангийн төсөл хийх аргачилсан заавар

Зохиолч: Гомбосүрэн Н. -- МУИС. Ой судлалын тэнхим

Хэвлэлийн газар: УБ 2004Шифр: 43.4 Г 53.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (2). Байрлал: 1026747.
18. Увс, Завхан, Говь-Алтай, Баянхонгор аймгийн ойд ой зохион байгуулалтын ажлыг оновчтой төлөвлөх боломж.- Магистрын ажил

Зохиолч: Батхүү Н. -- БФ-Ой судлалын тэнхим

Хэвлэлийн газар: УБ.: 1997.- Шифр: 43 Б-34.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 3071.
19. Эрдэнэтийн үйлдвэрийн бүс дэх хөрсний зарим хүнд элементийн тархалтын судалгаа : Магистрын зэрэг горилсон судалгааны ажил.-

Зохиолч: Жажинжав Ё. -- МУИС-ХЗС

Хэвлэлийн газар: УБ.: 2015.- Шифр: 33.4 М-81.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 305244.
20. Хувиараа ашигт малтмал олборлолтоос үүссэн хаягдал хөрсөнд агуулагдах хүнд металлын агуулгыг дараалсан экстракцийн аргаар тодорхойлох : Магистрын зэрэг горилсон судалгааны ажил.-

Зохиолч: Наранчимэг Э. -- МУИС-ШУС

Хэвлэлийн газар: УБ.: 2015.- Шифр: 40.3 Н-29.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 305243.
МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1424