Электрон

Каталог

Энгийн харагдац MARC харагдац ISBD харагдац

Модлог ургамал судлал.

Зохиогч: Гомбосүрэн Н., Цэнгэл Б.
Гаралтын мэдээ: УБ.: Мөнхийн үсэг, 2008.Тооны мэдээ: 193.Шифр: 43я73 Г 53.Түлхүүр үг: хөдөө аж ахуй | ойн аж ахуй | модлог ургамал | сурах бичиг
Жагсаалтанд орсон зүйлс: ойн аж ахуй
Зүйлийн төрөл Одоогийн байрлал Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Ном Ном Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8019284 Бэлэн
Ном Ном Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8019285 Бэлэн
Ном Ном Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8019286 Бэлэн
Ном Ном Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8019287 Бэлэн
Ном Ном Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8019288 Бэлэн
Ном Ном Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8019289 Бэлэн
Ном Ном Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8019290 Бэлэн
Ном Ном Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8019291 Бэлэн
Ном Ном Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8019292 Бэлэн
Ном Ном Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8019293 Бэлэн

БУУТ 19284-19293

Монгол хэл дээр,

МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1424