Модлог ургамал судлал

Зохиогч: Гомбосүрэн Н., Цэнгэл Б.


Гаралтын мэдээ: УБ БИТ ПРЕСС 2005

Шифр: 43 Г 53.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (7),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (7),
БЭЛАС, ЭБ Төв (5),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).

Уншлаганд гарсан (3).

Бэлэн (22).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Модлог ургамал судлал
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Байгалийн ухааны ГНОФ
557386 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
557387 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
557388 Уншлаганд гарсан 2024-03-06
Байгалийн ухааны ГНОФ
557389 Уншлаганд гарсан 2024-03-06
Байгалийн ухааны ГНОФ
557390 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
557391 Уншлаганд гарсан 2024-03-01
Байгалийн ухааны ГНОФ
557392 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
557393 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
557394 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
557395 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8015455 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8015456 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8015457 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8015458 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8015459 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8015460 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8015461 Бэлэн
БЭЛАС, ЭБ Төв
921 Бэлэн
БЭЛАС, ЭБ Төв
922 Бэлэн
БЭЛАС, ЭБ Төв
923 Бэлэн
БЭЛАС, ЭБ Төв
924 Бэлэн
БЭЛАС, ЭБ Төв
925 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
1016129 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
1016130 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
1016131 Бэлэн