Нүүр   > Хайлтын утга:   su:"математик"
Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
  Ёндон Н
  Дэнзэн С
  МУИС. МКС, Математик...
  Туваан Ш
  Шагдар Д
Номын сангийн байршил
  Байгалийн ухааны уншлагын танхим
  Байгалийн ухааны ГНОФ
  Эрдэм шинжилгээний фонд
  Лавлагааны фонд
  Хэрэглээний Шинжлэх Ухаан, Инженерчлэлийн Сургууль
Материалын төрөл
  Ном
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 841 бичлэг олдлоо.
|
Эрдэм шинжилгээний сонсгол: №7

Зохиогч:
Эрхлэн гаргасан байгууллага: МУИС


Гаралтын мэдээ УБ МУИС -н хэвлэл. 1966
Шифр: 72 Э 73.
Номын сан:
Лавлагааны фонд (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Математик заах аргын лекцүүд Дэвт. 1

Зохиогч: Гэндэнжамц Х.


Гаралтын мэдээ УБ УХГ 1984
Шифр: 74.262 Г 93.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Дүрслэх геометрийн хичээлээр хийвэл зохих практикийн ажлууд

Зохиогч: Сүбаатар Г.


Гаралтын мэдээ УБ УХГ 1977
Шифр: 22.151.3 С 86.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (12),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Эрдэм шинжилгээний бүтээл: №10,11

Зохиогч:
Эрхлэн гаргасан байгууллага: ШУА. Физик-математикийн хүрэлээн


Гаралтын мэдээ УБ ШУАХ 1972
Шифр: 72 Э 73.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (4),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Эрдэм шинжилгээний бүтээл №19


Гаралтын мэдээ УБ ШУАХ 1985
Шифр: 72 Э 73.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Математикийн шалгалтанд бэлтгэгчдэд тусламж

Зохиогч: Ёндон Н; Шагдар Д.


Гаралтын мэдээ УБ УХГ 1983
Шифр: 22.1 Ё 33.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Математик программчлал

Зохиогч: Дэнзэн С.


Гаралтын мэдээ УБ АБЯХ 1986
Шифр: 32.973 Д 92.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (16),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (10).

Дээд математикийн бодлого бодох гарын авлага 1-р дэвтэр

Зохиогч: Дэнзэн С; А.В.Лощенко, Ч.Раднаа, Д.Цэдэндамба.


Гаралтын мэдээ УБ АБЯХ 1987
Шифр: 22.11 Д 96.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (5),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (7),
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Эрдэм шинжилгээний бичиг №7(168)

Зохиогч:
Эрхлэн гаргасан байгууллага: МУИС. МКС, Математикийн хүрээлэн


Гаралтын мэдээ УБ 2000
Шифр: 72 Э 73.
Номын сан:
Лавлагааны фонд (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (4).Физик математикийн хичээлээр сургах аргыг сонгон авах нь

Зохиогч: Бадамсамбуу З., Мягмар Ш.


Гаралтын мэдээ УБ АБЯХ 1985
Шифр: 74.262 Ф 50.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Математик, бүтээгдэхүүний чанарын шалгалт

Зохиогч: Гнеденко Б.В.


Гаралтын мэдээ УБ УХГ 1985
Шифр: 65.9(2) Г 56.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Эрдэм шинжилгээний бүтээл №2


Гаралтын мэдээ УБ ШУТМТХ 1985
Шифр: 72 Э 73.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Дээд математик

Зохиогч: Х.Гэндэнжамц, У.Раднаа, А.Хашбаатар, Ү.Санжмятав, А.Мекей, С.Намжилдорж, Л.Өвгөн, Д.Цэрэндамба, Д.Чимэдцэрэн, Ц.Шар-Өвгөн.


Гаралтын мэдээ УБ АБЯХ 1986
Шифр: 22.11 Д 966.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (10),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (37),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).

Уншлаганд гарсан (2).
Шилжүүлэгдсэн (12).

Математикийн үндсэн томъёоны лавлах

Зохиогч: Туваан Ш.


Гаралтын мэдээ УБ АБЯХ 1998
Шифр: 22.12 Т 63.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (13).Бодлого, бодлогын хураамжийн эмхтгэл

Зохиогч: Шагдар Л., Доржготов А.


Гаралтын мэдээ УБ
Шифр: 22.17 Ш 15.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (1),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (26).


Шилжүүлэгдсэн (14).

Функциональ анализын дээж бичиг

Зохиогч: Лхамсүрэн Ц.

Дахин хэвлэлт: 2 дахь хэвлss
Гаралтын мэдээ УБ МУИС -н хэвлэл 2002
Шифр: 22.162 Л 87.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (12),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (14),
Бизнесийн Сургууль (10),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).

Уншлаганд гарсан (1).
Шилжүүлэгдсэн (6).

Эдийн засгийн шинжилгээнд хэрэглэдэг математик-статистикийн томъёолол ба ойлголтууд

Зохиогч: Венецкий И.Г., Венецка В.И.


Гаралтын мэдээ УБ УХГ 1986
Шифр: 22.13 В 29.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (9),
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).

Уншлаганд гарсан (1).

Эрдэм шинжилгээний бичиг № 8(186)

Зохиогч:
Эрхлэн гаргасан байгууллага: МУИС. МКС, Математикийн хүрээлэн


Гаралтын мэдээ УБ МУИС-ийн хэвлэл 2001
Шифр: 72 Э 73.
Номын сан:
Лавлагааны фонд (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Математик анализ Б.2

Зохиогч: Ц.Батсуурь; Н.Жадамбаа, Н.Намсрай.


Гаралтын мэдээ УБ АБЯ сурах бичиг сэтгүүлийн нэгдсэн редакц 1987
Шифр: 22.16я73 Б 34.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (18),
Эрдэм шинжилгээний фонд (5).


Шилжүүлэгдсэн (23).

Эрдэм шинжилгээний бичиг №1 МУИС математикийн хүрээлэн

Зохиогч:
Эрхлэн гаргасан байгууллага: МУИС-Математикийн хүрээлэн


Гаралтын мэдээ УБ 1998
Шифр: 72 Э 73.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).