Эрдэм шинжилгээний сонсгол: №7

Зохиогч: -- МУИС


Хэвлэлийн газар: УБ МУИС -н хэвлэл. 1966
Шифр: 72 Э 73.
Номын сан:
Лавлагааны фонд (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Бэлэн (3).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Эрдэм шинжилгээний сонсгол: №7
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Лавлагааны фонд
701019 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
207572 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
207571 Бэлэн