Электрон

Каталог

Хайлтын үр дүнд 19 бичлэг олдлоо. Subscribe to this search

|
1. Эрдэм шинжилгээний бичиг ¹13

Хэвлэлийн газар: Монгол ШУА 1974Шифр: 72/Э-73.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 507889.
2. Эрдэм шинжилгээний бүтээл №19

Хэвлэлийн газар: УБ ШУАХ 1985Шифр: 72 Э 73.Төлөв: Байгалийн ухааны уншлагын танхим (3), Эрдэм шинжилгээний фонд (2). Байрлал: 808722, 209024.
3. Одон орон Дунд сургуулийн X ангид үзэх туршилтын сурах бичиг

Зохиолч: Бямбаа Г., Нинжбадгар С.

Хэвлэлийн газар: УБ АБЯ 1972Шифр: 22.6я72 Б 98.Төлөв: Байгалийн ухааны уншлагын танхим (1). Байрлал: 805440.
4. Орчин цагийн одон орон

Зохиолч: Бова Б.

Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1984Шифр: 22.6 Б 52.Төлөв: Байгалийн ухааны уншлагын танхим (4), Эрдэм шинжилгээний фонд (4). Байрлал: 805435, 102291.
5. Дэлхийн тухай өгүүлэх нь

Зохиолч: Жамъяндорж Ө.

Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1982Шифр: 22.654.1 Ж 23.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (2). Байрлал: 103479.
6. Юань улсын астрономын түүхийн навтрага

Зохиолч: Нямаа; Цагч Өөлд.

Дахин хэвлэлт: 1Хэвлэлийн газар: Өвөр Монгол ШУТМ 1993Шифр: 22.6Өвөр Н 98.Төлөв: In transit (1).
7. Эрдэм шинжилгээний бүтээл №16

Зохиолч: -- Физик, математикийн хүрээлэн

Хэвлэлийн газар: УБ ШУАХ 1977Шифр: 72 Э 73.Төлөв: Байгалийн ухааны уншлагын танхим (3), Эрдэм шинжилгээний фонд (2). Байрлал: 808709, 201010.
8. Эрдэм шинжилгээний бүтээл №15

Зохиолч: -- Физик, математикийн хүрээлэн

Хэвлэлийн газар: УБ ШУАХ 1977Шифр: 72 Э 73.Төлөв: Байгалийн ухааны уншлагын танхим (2), Эрдэм шинжилгээний фонд (2). Байрлал: 808705, 201009.
9. Эрдэм шинжилгээний бүтээл №17

Зохиолч: -- Физик, техникийн хүрээлэн. Математикийн хүрээлэн

Хэвлэлийн газар: УБ ШУАХ 1980Шифр: 72 Э 73.Төлөв: Байгалийн ухааны уншлагын танхим (6), Эрдэм шинжилгээний фонд (3). Байрлал: 808710, 201011.
10. Астрономийн цаглабар 2010 №2

Хэвлэлийн газар: УБ 2009Шифр: 22.6 А 83.Төлөв: Байгалийн ухааны уншлагын танхим (3), Эрдэм шинжилгээний фонд (2). Байрлал: 8018741, 1019466.
11. Астрономи, астрофизик Б.2: Оддын ай, Орчлон судлал

Зохиолч: Лхагважав Ч., Түгжсүрэн Н.

Хэвлэлийн газар: УБ МУИС-ийн хэвлэх 2002Шифр: 22.63я73 Л 87.Төлөв: Байгалийн ухааны ГНОФ (4), Байгалийн ухааны уншлагын танхим (47), Эрдэм шинжилгээний фонд (3). In transit (11). Байрлал: 555047, 8027071, 2020022.
12. 2014 оны астрономийн цаглабар №6

Зохиолч: -- Монголын ШУА-ийн Одон орон, геофизикийн судалгааны төв

Хэвлэлийн газар: УБ Тод хэвлэл 2013Шифр: 22.6 Х 40.Төлөв: Байгалийн ухааны уншлагын танхим (7), Эрдэм шинжилгээний фонд (3). Байрлал: 8022344, 2016548.
13. Энциклопедический словарь юного астрономи для средного и старшего школьного возраста

Дахин хэвлэлт: 2Хэвлэлийн газар: Москва Педагогика 1986Шифр: 22.6 Э-61.Төлөв: Лавлагааны фонд (1). Байрлал: 7099.
14. 2015 оны астрономийн цаглабар №7

Зохиолч: -- Монголын ШУА-ийн Одон орон, геофизикийн судалгааны төв

Хэвлэлийн газар: УБ Тод хэвлэл 2014Шифр: 22.6 Х 40.Төлөв: Байгалийн ухааны уншлагын танхим (7), Эрдэм шинжилгээний фонд (3). Байрлал: 8022484, 2016860.
15. Астрономийн цаглабар-2012 №4

Хэвлэлийн газар: УБ Тод хэвлэл 2011Шифр: 22.6 А 83.Төлөв: Байгалийн ухааны уншлагын танхим (12), Эрдэм шинжилгээний фонд (3). Байрлал: 8026636, 1026191.
16. 2016 оны астрономийн цаглабар №8

Зохиолч: -- ШУА, Одон орон, геофизикийн хүрээлэн

Хэвлэлийн газар: УБ Сэлэнгэпресс 2015Шифр: 22.6 Х 409.Төлөв: Байгалийн ухааны уншлагын танхим (3), Эрдэм шинжилгээний фонд (2). Байрлал: 8030759, 2021009.
17. 2017 оны астрономийн цаглабар №9

Зохиолч: -- ШУА, Одон орон, геофизикийн хүрээлэн

Хэвлэлийн газар: УБ Сэлэнгэпресс 2016Шифр: 22.6 Х 409.Төлөв: Байгалийн ухааны уншлагын танхим (3), Эрдэм шинжилгээний фонд (2). Байрлал: 8030762, 2021011.
18. 2018 оны астрономийн цаглабар №10

Зохиолч: -- ШУА, Одон орон, геофизикийн хүрээлэн

Хэвлэлийн газар: УБ Адмон принт 2017Шифр: 22.6 Х 409.Төлөв: Байгалийн ухааны уншлагын танхим (3), Эрдэм шинжилгээний фонд (2). Байрлал: 8030765, 2021013.
19. Одон орон Дунд сургуулийн X ангид үзэх туршилтын сурах бичиг

Зохиолч: Нинжбадгар С., Бямбаа Г.

Дахин хэвлэлт: 2 дахь хэвлХэвлэлийн газар: УБ АБЯ 1975Шифр: 22.6я72 Н 62.Төлөв: Байгалийн ухааны уншлагын танхим (1). Байрлал: 805439.
МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1424