Текст томруулах:    
Нүүр   > Хайлтын утга:   su:"english language"
Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
  Abbs B.
  Cook V.
  Hendrickson R.
  Martin M.
  Underwood M.
Номын сангийн байршил
  Эрдэм шинжилгээний фонд
  Гадаад фонд
Материалын төрөл
  Ном
  CD, DVD
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 454 бичлэг олдлоо.
|
Challenges: Teacher's guide

Зохиогч: Candin C.N; Edelhoff C.


Хэвлэлийн газар: Сингапур Longman 1982
Шифр: 81.2Eng/C-57.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).Imaginary crimes: Materials for simulation and role-playing

Зохиогч: Clark R; McDonough Jo.


Хэвлэлийн газар: Англи Pergamon Press 1982
Шифр: 81.2Eng/C-59.
Номын сан:
Гадаад фонд (5).Collins cobuild english dictionary


Хэвлэлийн газар: Англи HarperCollinsCollegePublishers 1995
Шифр: 81.2Eng/C-70.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).The woman in white

Зохиогч: Collins W.

Дахин хэвлэлт: 2ss
Хэвлэлийн газар: Орос Татарское книжное издательство 1964
Шифр: 81.2Eng/C-70.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).Use of english

Зохиогч: Curtin J.B.


Хэвлэлийн газар: HONG KONG Macmillan Publishing Company 1983
Шифр: 81.2Eng/C-95.
Номын сан:
Гадаад фонд (6).Reading comprehension

Зохиогч: Chric T.


Хэвлэлийн газар: HONG KONG Macmillan Publishing Company 1985
Шифр: 81.2Eng/C-56.
Номын сан:
Гадаад фонд (7).A practical handbook of language teaching

Зохиогч: Cross D.


Хэвлэлийн газар: Америк Cassell 1990
Шифр: 81.2Eng/C-90.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).Survival english: An intensive course for adults: Workbook

Зохиогч: Curtin J; Viney P.


Хэвлэлийн газар: Англи MGP 1979
Шифр: 81.2Eng/C-95.
Номын сан:
Гадаад фонд (7).New generation: Workbook 1A, Lessons 1-30

Зохиогч: Granger C; Beaumont D.


Хэвлэлийн газар: Англи Heinemann Educational Books 1987
Шифр: 81.2Eng/G-72.
Номын сан:
Гадаад фонд (7).New generation: workbook 1B, Lessons 31-60

Зохиогч: Granger C; Beaumont D.


Хэвлэлийн газар: Англи Heinemann Educational Books 1986
Шифр: 81.2Eng/G-72.
Номын сан:
Гадаад фонд (7).New generation: workbook 2B, Lessons 21-50

Зохиогч: Granger C; Beaumont D.


Хэвлэлийн газар: Англи Heinemann Educational Books 1987
Шифр: 81.2Eng/G-72.
Номын сан:
Гадаад фонд (6).Discoveries: Activity book 1


Хэвлэлийн газар: Сингапур Longman 1987
Шифр: 81.2Eng/D-63.
Номын сан:
Гадаад фонд (7).Discoveries: Activity book 2


Хэвлэлийн газар: Сингапур Longman 1986
Шифр: 81.2Eng/D-63.
Номын сан:
Гадаад фонд (7).Writing and Learning

Зохиогч: Gere.R.A.

Дахин хэвлэлт: 2ss
Хэвлэлийн газар: Америк Macmillan Publishing Company 1988
Шифр: 81/G-38.
Номын сан:
Гадаад фонд (7).Discoveries: Activity book 3


Хэвлэлийн газар: Сингапур Longman 1987
Шифр: 81.2Eng/D-63.
Номын сан:
Гадаад фонд (7).Strategies for reading: Students' book

Зохиогч: Davies E; Whitney N.


Хэвлэлийн газар: Англи Heinemann Educational Books 1981
Шифр: 81.2Eng/D-26.
Номын сан:
Гадаад фонд (7).Reasons for reading: Students' book

Зохиогч: Davies E; Norman W.


Хэвлэлийн газар: Англи Heinemann Educational Books 1983
Шифр: 81.2Eng/D-26.
Номын сан:
Гадаад фонд (7).Study skills for reading: Students' book

Зохиогч: Davies E; Whitney N.


Хэвлэлийн газар: Англи Heinemann Educational Books 1984
Шифр: 81.2Eng/D-26.
Номын сан:
Гадаад фонд (7).Read and reply: Comprehension and conversation. Book 1

Зохиогч: Dunlop I; Schrand H.


Хэвлэлийн газар: Англи 1982
Шифр: 81.2Eng/D-90.
Номын сан:
Гадаад фонд (7).Varieties of spoken english: Workbook

Зохиогч: Dickinson L; Mackin R.


Хэвлэлийн газар: Англи Oxford University Press 1974
Шифр: 81.2Eng/D-53.
Номын сан:
Гадаад фонд (2).