Нүүр   > Хайлтын утга:   su:"english language"
Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
  Abbs B.
  Cook V.
  Hendrickson R.
  Martin M.
  Underwood M.
Номын сангийн байршил
  Эрдэм шинжилгээний фонд
  Гадаад фонд
Материалын төрөл
  Ном
  CD, DVD
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 456 бичлэг олдлоо.
|
Challenges: Teacher's guide

Зохиогч: Candin C.N; Edelhoff C.


Гаралтын мэдээ Сингапур Longman 1982
Шифр: 81.2Eng/C-57.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).Imaginary crimes: Materials for simulation and role-playing

Зохиогч: Clark R; McDonough Jo.


Гаралтын мэдээ Англи Pergamon Press 1982
Шифр: 81.2Eng/C-59.
Номын сан:
Гадаад фонд (5).Collins cobuild english dictionary


Гаралтын мэдээ Англи HarperCollinsCollegePublishers 1995
Шифр: 81.2Eng/C-70.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).The woman in white

Зохиогч: Collins W.

Дахин хэвлэлт: 2ss
Гаралтын мэдээ Орос Татарское книжное издательство 1964
Шифр: 81.2Eng/C-70.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).Use of english

Зохиогч: Curtin J.B.


Гаралтын мэдээ HONG KONG Macmillan Publishing Company 1983
Шифр: 81.2Eng/C-95.
Номын сан:
Гадаад фонд (6).Reading comprehension

Зохиогч: Chric T.


Гаралтын мэдээ HONG KONG Macmillan Publishing Company 1985
Шифр: 81.2Eng/C-56.
Номын сан:
Гадаад фонд (7).A practical handbook of language teaching

Зохиогч: Cross D.


Гаралтын мэдээ Америк Cassell 1990
Шифр: 81.2Eng/C-90.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).Survival english: An intensive course for adults: Workbook

Зохиогч: Curtin J; Viney P.


Гаралтын мэдээ Англи MGP 1979
Шифр: 81.2Eng/C-95.
Номын сан:
Гадаад фонд (7).New generation: Workbook 1A, Lessons 1-30

Зохиогч: Granger C; Beaumont D.


Гаралтын мэдээ Англи Heinemann Educational Books 1987
Шифр: 81.2Eng/G-72.
Номын сан:
Гадаад фонд (7).New generation: workbook 1B, Lessons 31-60

Зохиогч: Granger C; Beaumont D.


Гаралтын мэдээ Англи Heinemann Educational Books 1986
Шифр: 81.2Eng/G-72.
Номын сан:
Гадаад фонд (7).New generation: workbook 2B, Lessons 21-50

Зохиогч: Granger C; Beaumont D.


Гаралтын мэдээ Англи Heinemann Educational Books 1987
Шифр: 81.2Eng/G-72.
Номын сан:
Гадаад фонд (6).Discoveries: Activity book 1


Гаралтын мэдээ Сингапур Longman 1987
Шифр: 81.2Eng/D-63.
Номын сан:
Гадаад фонд (7).Discoveries: Activity book 2


Гаралтын мэдээ Сингапур Longman 1986
Шифр: 81.2Eng/D-63.
Номын сан:
Гадаад фонд (7).Writing and Learning

Зохиогч: Gere.R.A.

Дахин хэвлэлт: 2ss
Гаралтын мэдээ Америк Macmillan Publishing Company 1988
Шифр: 81/G-38.
Номын сан:
Гадаад фонд (7).Discoveries: Activity book 3


Гаралтын мэдээ Сингапур Longman 1987
Шифр: 81.2Eng/D-63.
Номын сан:
Гадаад фонд (7).Strategies for reading: Students' book

Зохиогч: Davies E; Whitney N.


Гаралтын мэдээ Англи Heinemann Educational Books 1981
Шифр: 81.2Eng/D-26.
Номын сан:
Гадаад фонд (7).Reasons for reading: Students' book

Зохиогч: Davies E; Norman W.


Гаралтын мэдээ Англи Heinemann Educational Books 1983
Шифр: 81.2Eng/D-26.
Номын сан:
Гадаад фонд (7).Study skills for reading: Students' book

Зохиогч: Davies E; Whitney N.


Гаралтын мэдээ Англи Heinemann Educational Books 1984
Шифр: 81.2Eng/D-26.
Номын сан:
Гадаад фонд (7).Read and reply: Comprehension and conversation. Book 1

Зохиогч: Dunlop I; Schrand H.


Гаралтын мэдээ Англи 1982
Шифр: 81.2Eng/D-90.
Номын сан:
Гадаад фонд (7).Varieties of spoken english: Workbook

Зохиогч: Dickinson L; Mackin R.


Гаралтын мэдээ Англи Oxford University Press 1974
Шифр: 81.2Eng/D-53.
Номын сан:
Гадаад фонд (2).