Текст томруулах:    
Нүүр   > Хайлтын утга:   su:"english language"
Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
  Abbs B.
  Cook V.
  Hendrickson R.
  Martin M.
  Underwood M.
Номын сангийн байршил
  Эрдэм шинжилгээний фонд
  Гадаад фонд
Материалын төрөл
  Ном
  CD, DVD
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 454 бичлэг олдлоо.
|
A bridge to spoken english

Зохиогч: Almazova L.A.


Хэвлэлийн газар: Орос Татарское книжное издательство 1977
Шифр: 81.2Eng/A-39.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).Keys to successful writing: Unlocking the writer within

Зохиогч: Anderson M.


Хэвлэлийн газар: Америк Addison Wesley publishing company 1999
Шифр: 81.2Eng/A-54.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).Written english for business: Second level: Preparing for the LCCI examinations

Зохиогч: Andrews R.G.H.


Хэвлэлийн газар: HONG KONG Oxford University Press 1990
Шифр: 81.2Eng/A-54.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).Say what you mean in english: Book 1

Зохиогч: Andrews J.


Хэвлэлийн газар: HONG KONG Nelson 1979
Шифр: 81.2Eng/A-55.
Номын сан:
Гадаад фонд (8).Say what you mean in english: Book 2

Зохиогч: Andrews J.


Хэвлэлийн газар: HONG KONG Nelson 1979
Шифр: 81.2Eng/A-55.
Номын сан:
Гадаад фонд (9).Say what you mean in english: Book 2: Teacher's notes

Зохиогч: Andrews J.


Хэвлэлийн газар: HONG KONG Nelson 1979
Шифр: 81.2Eng/A-55.
Номын сан:
Гадаад фонд (2).English in topics: Book 1


Хэвлэлийн газар: Орос 1971
Шифр: 81.2Eng/E-56.
Номын сан:
Гадаад фонд (2),
НУУТ (3).English in topics: Book 2


Хэвлэлийн газар: Орос 1971
Шифр: 81.2Eng/E-56.
Номын сан:
Гадаад фонд (2),
НУУТ (3).English in topics: Book 3


Хэвлэлийн газар: Орос 1971
Шифр: 81.2Eng/E-56.
Номын сан:
Гадаад фонд (2),
НУУТ (3).English in topics: Book 4


Хэвлэлийн газар: Орос 1971
Шифр: 81.2Eng/E-56.
Номын сан:
Гадаад фонд (2),
НУУТ (3).Recommendations for the teacher using My first Russian book and My second Russian book : Teacer's guide

Зохиогч: Arakin V.D; Samoylova I.D.


Хэвлэлийн газар: Орос 1971
Шифр: 81.2Eng/A-70.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).The english word

Зохиогч: Arnold I.B.


Хэвлэлийн газар: Орос Татарское книжное издательство 1973
Шифр: 81.2Eng/A-84.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).Interact: An interaction workbook

Зохиогч: Aston G.


Хэвлэлийн газар: Англи Modern english publications 1982
Шифр: 81.2Eng/A-89.
Номын сан:
Гадаад фонд (8).Journeys: On course

Зохиогч: Axbey S.


Хэвлэлийн газар: Англи Longman
Шифр: 81.2Eng/A-97.
Номын сан:
Гадаад фонд (7).Scoop: Newspaper materials for english language practice

Зохиогч: Baddock B.


Хэвлэлийн газар: Англи Pergamon Press 1983
Шифр: 81.2Eng/B-13.
Номын сан:
Гадаад фонд (8).Advanced reading skills

Зохиогч: Barr P; Clegg J; Wallace C.


Хэвлэлийн газар: Англи Longman 1981
Шифр: 81.2Eng/B-24.
Номын сан:
Гадаад фонд (7).For further progress in english

Зохиогч: Barishnikova T.V; Belenkina L.B; Busurina T.G.


Хэвлэлийн газар: Орос Международные отношения 1974
Шифр: 81.2Eng/B-26.
Номын сан:
Гадаад фонд (2).Written english for business: Preparing for the LCCI examinations. Third level

Зохиогч: Bater B; Lees G.


Хэвлэлийн газар: HONG KONG Oxford University Press 1990
Шифр: 81.2Eng/B-30.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).English fairy tales: A reader for the 6th form of the english-language schools

Зохиогч: Verkhoglyad V.A.


Хэвлэлийн газар: Орос Просвещение 1985
Шифр: 81.2Eng/V-43.
Номын сан:
Гадаад фонд (8).Task listening: Student's book

Зохиогч: Blundell L; Stokes J.

Дахин хэвлэлт: 9ss
Хэвлэлийн газар: Америк Cambridge university press 1987
Шифр: 81.2Eng/B-68.
Номын сан:
Гадаад фонд (8).