Нүүр   > Хайлтын утга:   su:"english language"
Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
  Abbs B.
  Cook V.
  Hendrickson R.
  Martin M.
  Underwood M.
Номын сангийн байршил
  Эрдэм шинжилгээний фонд
  Гадаад фонд
Материалын төрөл
  Ном
  CD, DVD
Хэвлэгдсэн он
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 456 бичлэг олдлоо.
|
Listen in speak out: Students' book

Зохиогч: Russell M.


Гаралтын мэдээ Англи Heinemann Educational Books 1986
Шифр: 81.2Eng/R-95.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).Parallels: Narrative for pair work: Teacher's manual

Зохиогч: Rost M; Lance J.


Гаралтын мэдээ Англи Lingual House 1986
Шифр: 81.2Eng/R-79.
Номын сан:
Гадаад фонд (4).Interaction: Practice modules at the first certificate level

Зохиогч: O'Neill R.


Гаралтын мэдээ Англи Longman 1980
Шифр: 81.2Eng/O-10.
Номын сан:
Гадаад фонд (7).Road to reading: American short stories for reading pleasure


Гаралтын мэдээ Америк 1988
Шифр: 81.2Eng/R-66.
Номын сан:
Гадаад фонд (6).Practical and in everyday english

Зохиогч: Safonova M.P.


Гаралтын мэдээ Орос Татарское книжное издательство 1977
Шифр: 81.2Eng/S-14.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).Discovering English:cassell's foundation english book2

Зохиогч: Gray.J.


Гаралтын мэдээ Cassell 1982
Шифр: 81.2Eng/G-76.
Номын сан:
Гадаад фонд (8).Starting points

Зохиогч: Scott R; Arnold J.


Гаралтын мэдээ Англи Longman 1980
Шифр: 81.2Eng/S-41.
Номын сан:
Гадаад фонд (7).Read, reason, write

Зохиогч: Seyler D.U.

Дахин хэвлэлт: 4ss
Гаралтын мэдээ Америк MC Graw Hill 1995
Шифр: 81.2Eng/S-43.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).The sourcebook: An alternative english course: Students' book

Зохиогч: Shepherd J; Cox F.


Гаралтын мэдээ Америк Longman 1991
Шифр: 81.2Eng/S-53.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).The sourcebook: An alternative english course: Teacher's book

Зохиогч: Shepherd J; Cox F.


Гаралтын мэдээ Америк Longman
Шифр: 81.2Eng/S-53.
Номын сан:
Гадаад фонд (2).Rules of thumb: A Guide for writers

Зохиогч: Silverman J; Hughes E; Wienbroer D.R.

Дахин хэвлэлт: 4ss
Гаралтын мэдээ Америк Mc Graw Hill/ Irwin 1998
Шифр: 81.2Eng/S-60.
Номын сан:
Гадаад фонд (2).Powereading: Book 1. Reading for power

Зохиогч: Smith B.M; Pryce B.H.


Гаралтын мэдээ Америк 1985
Шифр: 81.2Eng/S-68.
Номын сан:
Гадаад фонд (7).Powereading: Book 2. Building vocabulary power

Зохиогч: Smith B.M; Spargo E; Pryce B.H.


Гаралтын мэдээ Америк 1985
Шифр: 81.2Eng/S-68.
Номын сан:
Гадаад фонд (7).Powereading: Book 3. Study skills

Зохиогч: Smith B.M; Spargo E; Pryce B.H.


Гаралтын мэдээ Америк 1985
Шифр: 81.2Eng/S-68.
Номын сан:
Гадаад фонд (5).Macmillan: Spelling 1. Macmillan speling series

Зохиогч: Smith C.B; Coomber J.E; Peet H.D.


Гаралтын мэдээ Америк Macmillan Publishing Company 1983
Шифр: 81.2Eng/S-68.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).Macmillan: Spelling 2. Macmillan spelling series

Зохиогч: Smith C.B; Coomber J.E; Peet H.D.


Гаралтын мэдээ Америк Macmillan Publishing Company 1983
Шифр: 81.2Eng/S-68.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).Macmillan: Spelling 3. Macmillan spelling series

Зохиогч: Smith C.B; Irvin S.


Гаралтын мэдээ Америк Macmillan Publishing Company 1983
Шифр: 81.2Eng/S-68.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).Macmillan: Spelling 4. Macmillan spelling series

Зохиогч: Smith C.B; Weller B.E.


Гаралтын мэдээ Америк Macmillan Publishing Company 1983
Шифр: 81.2Eng/S-68.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).Macmillan: Spelling 5. Macmillan spelling series

Зохиогч: Smith C.B; Goldish M.


Гаралтын мэдээ Америк Macmillan Publishing Company 1983
Шифр: 81.2Eng/S-68.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).Othello

Зохиогч: Shakespeare W.


Гаралтын мэдээ HONG KONG Longman 1980
Шифр: 81.2Eng/S-49.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).