Текст томруулах:    
Нүүр   > Хайлтын утга:   su:"english language"
Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
  Abbs B.
  Cook V.
  Hendrickson R.
  Martin M.
  Underwood M.
Номын сангийн байршил
  Эрдэм шинжилгээний фонд
  Гадаад фонд
Материалын төрөл
  Ном
  CD, DVD
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 454 бичлэг олдлоо.
|
Listen in speak out: Students' book

Зохиогч: Russell M.


Хэвлэлийн газар: Англи Heinemann Educational Books 1986
Шифр: 81.2Eng/R-95.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).Parallels: Narrative for pair work: Teacher's manual

Зохиогч: Rost M; Lance J.


Хэвлэлийн газар: Англи Lingual House 1986
Шифр: 81.2Eng/R-79.
Номын сан:
Гадаад фонд (4).Interaction: Practice modules at the first certificate level

Зохиогч: O'Neill R.


Хэвлэлийн газар: Англи Longman 1980
Шифр: 81.2Eng/O-10.
Номын сан:
Гадаад фонд (7).Road to reading: American short stories for reading pleasure


Хэвлэлийн газар: Америк 1988
Шифр: 81.2Eng/R-66.
Номын сан:
Гадаад фонд (6).Practical and in everyday english

Зохиогч: Safonova M.P.


Хэвлэлийн газар: Орос Татарское книжное издательство 1977
Шифр: 81.2Eng/S-14.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).Discovering English:cassell's foundation english book2

Зохиогч: Gray.J.


Хэвлэлийн газар: Cassell 1982
Шифр: 81.2Eng/G-76.
Номын сан:
Гадаад фонд (8).Starting points

Зохиогч: Scott R; Arnold J.


Хэвлэлийн газар: Англи Longman 1980
Шифр: 81.2Eng/S-41.
Номын сан:
Гадаад фонд (7).Read, reason, write

Зохиогч: Seyler D.U.

Дахин хэвлэлт: 4ss
Хэвлэлийн газар: Америк MC Graw Hill 1995
Шифр: 81.2Eng/S-43.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).The sourcebook: An alternative english course: Students' book

Зохиогч: Shepherd J; Cox F.


Хэвлэлийн газар: Америк Longman 1991
Шифр: 81.2Eng/S-53.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).The sourcebook: An alternative english course: Teacher's book

Зохиогч: Shepherd J; Cox F.


Хэвлэлийн газар: Америк Longman
Шифр: 81.2Eng/S-53.
Номын сан:
Гадаад фонд (2).Rules of thumb: A Guide for writers

Зохиогч: Silverman J; Hughes E; Wienbroer D.R.

Дахин хэвлэлт: 4ss
Хэвлэлийн газар: Америк Mc Graw Hill/ Irwin 1998
Шифр: 81.2Eng/S-60.
Номын сан:
Гадаад фонд (2).Powereading: Book 1. Reading for power

Зохиогч: Smith B.M; Pryce B.H.


Хэвлэлийн газар: Америк 1985
Шифр: 81.2Eng/S-68.
Номын сан:
Гадаад фонд (7).Powereading: Book 2. Building vocabulary power

Зохиогч: Smith B.M; Spargo E; Pryce B.H.


Хэвлэлийн газар: Америк 1985
Шифр: 81.2Eng/S-68.
Номын сан:
Гадаад фонд (7).Powereading: Book 3. Study skills

Зохиогч: Smith B.M; Spargo E; Pryce B.H.


Хэвлэлийн газар: Америк 1985
Шифр: 81.2Eng/S-68.
Номын сан:
Гадаад фонд (5).Macmillan: Spelling 1. Macmillan speling series

Зохиогч: Smith C.B; Coomber J.E; Peet H.D.


Хэвлэлийн газар: Америк Macmillan Publishing Company 1983
Шифр: 81.2Eng/S-68.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).Macmillan: Spelling 2. Macmillan spelling series

Зохиогч: Smith C.B; Coomber J.E; Peet H.D.


Хэвлэлийн газар: Америк Macmillan Publishing Company 1983
Шифр: 81.2Eng/S-68.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).Macmillan: Spelling 3. Macmillan spelling series

Зохиогч: Smith C.B; Irvin S.


Хэвлэлийн газар: Америк Macmillan Publishing Company 1983
Шифр: 81.2Eng/S-68.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).Macmillan: Spelling 4. Macmillan spelling series

Зохиогч: Smith C.B; Weller B.E.


Хэвлэлийн газар: Америк Macmillan Publishing Company 1983
Шифр: 81.2Eng/S-68.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).Macmillan: Spelling 5. Macmillan spelling series

Зохиогч: Smith C.B; Goldish M.


Хэвлэлийн газар: Америк Macmillan Publishing Company 1983
Шифр: 81.2Eng/S-68.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).Othello

Зохиогч: Shakespeare W.


Хэвлэлийн газар: HONG KONG Longman 1980
Шифр: 81.2Eng/S-49.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).