Нүүр   > Хайлтын утга:   su:"english grammar"
Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
  Carter B.
  Hicks D.
  Jones.L.
  McGrath I.
  Prowse P.
Номын сангийн байршил
  Эрдэм шинжилгээний фонд
  Гадаад фонд
  Хууль зүйн Сургууль
Материалын төрөл
  Ном
  CD, DVD
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 29 бичлэг олдлоо.
|
Ship or sheep?


Гаралтын мэдээ Англи Cambridge University Press 1981
Шифр: 81.2Eng/S-54.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).The Rinehart handbook for writers

Зохиогч: Carter B; Skates C.

Дахин хэвлэлт: 2ss
Гаралтын мэдээ Америк Holt Rinehart and Winston 1990
Шифр: 81.2Eng C-27.
Номын сан:
Гадаад фонд (7).Is That What You Mean?

Зохиогч: Hancock.P.


Гаралтын мэдээ Penguin
Шифр: 81.2Eng/H-22.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).Use of English:grammar practice activities for intermediate and upper-intermediate students:teacher's book

Зохиогч: Jones.L.

Дахин хэвлэлт: 5ss
Гаралтын мэдээ Англи Cambridge University Press 1990
Шифр: 81.2Eng/J-76.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).Macmillan English-4


Гаралтын мэдээ Америк Macmillan Publishing Company 1984
Шифр: 81.2Eng/M-12.
Номын сан:
Гадаад фонд (2).Macmillan English-1


Гаралтын мэдээ Америк Macmillan Publishing Company 1984
Шифр: 81.2Eng/M-12.
Номын сан:
Гадаад фонд (2).A practical english grammar

Зохиогч: Thomson A.J; Martinet A.V.

Дахин хэвлэлт: 4ss
Гаралтын мэдээ Англи Oxford University Press 1985
Шифр: 81.2Eng/T-46.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).Foundations of english. Teacher's book-1

Зохиогч: Hicks D.

Дахин хэвлэлт: 2ss
Гаралтын мэдээ Англи Longman 1960
Шифр: 81.2Eng/H-65.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).Foundations of english. Teacher's book-3

Зохиогч: Hicks D.

Дахин хэвлэлт: 2ss
Гаралтын мэдээ Англи Longman 1960
Шифр: 81.2Eng/H-65.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).Foundations of english. Students' book-2

Зохиогч: Hicks D.


Гаралтын мэдээ HONG KONG Longman 1962
Шифр: 81.2Eng/H-65.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).Foundations of english. Students' book-1

Зохиогч: Hicks D.


Гаралтын мэдээ Англи Longman 1962
Шифр: 81.2Eng/H-65.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).Longman first certificate: Coursebook. New edition

Зохиогч: Kingsbury R.


Гаралтын мэдээ Америк Longman 1987
Шифр: 81.2Eng/K-46.
Номын сан:
Гадаад фонд (4).Macmillan english-2


Гаралтын мэдээ Америк Macmillan Publishing Company 1984
Шифр: 81.2Eng/M-12.
Номын сан:
Гадаад фонд (2).Englishl grammar in use: A self-study reference and practice book for intermediate students

Зохиогч: Murphy R.

Дахин хэвлэлт: 2ss
Гаралтын мэдээ Америк 2004
Шифр: 81.2Eng/M-96.
Номын сан:
Гадаад фонд (8).

Уншлаганд гарсан (1).

Macmillan english-5


Гаралтын мэдээ Америк Macmillan Publishing Company 1984
Шифр: 81.2Eng/M-12.
Номын сан:
Гадаад фонд (2).Macmillan english-6


Гаралтын мэдээ Америк Macmillan Publishing Company 1984
Шифр: 81.2Eng/M-12.
Номын сан:
Гадаад фонд (2).Macmillan english-7


Гаралтын мэдээ Америк Macmillan Publishing Company 1984
Шифр: 81.2Eng/M-12.
Номын сан:
Гадаад фонд (2).Headway: Workbook. Elementary

Зохиогч: Soars L.


Гаралтын мэдээ Англи Oxford University Press 1997
Шифр: 81.2Eng/S-70.
Номын сан:
Гадаад фонд (2),
Хууль зүйн Сургууль (2).Practising for first certificate: Teachers' edition 2


Гаралтын мэдээ Англи Heinemann Educational Books 1984
Шифр: 81.2Eng/T-34.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).Advances:Teacher's book

Зохиогч: Prowse P; McGrath I.


Гаралтын мэдээ Англи Heinemann Educational Books 1986
Шифр: 81.2Eng/P-93.
Номын сан:
Гадаад фонд (3).