Нүүр   > Хайлтын утга:   su:"физик"
Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
  Мижиддорж Н
  МУИС. Физик, электро...
  МУИС.Физик Электрони...
  Самдан А
  Физик, техникийн хүр...
Номын сангийн байршил
  Байгалийн ухааны уншлагын танхим
  Байгалийн ухааны ГНОФ
  Эрдэм шинжилгээний фонд
  Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
  Хэрэглээний Шинжлэх Ухаан, Инженерчлэлийн Сургууль
Материалын төрөл
  Ном
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 984 бичлэг олдлоо.
|
Радиоидэвхт изотопууд тус болж байна

Зохиогч: Самдан А.


Гаралтын мэдээ УБ УХГ 1962
Шифр: 22.38+65.9(1) С 25.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Орчин үеийн аж ахуйд хими, физикийн шинжлэх ухааны ололтуудаас ашиглаж байгаа нь

Зохиогч: Санжаасүрэн Р.


Гаралтын мэдээ УБ Эрдэм шинжилгээний хэвлэх 1960
Шифр: 65.9(1) С 31.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Физик-химийн бодлогын хураамж

Зохиогч: Төмөр-Очир Д.


Гаралтын мэдээ УБ 1996
Шифр: 24.5 Т 58.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (6),
Эрдэм шинжилгээний фонд (5).


Шилжүүлэгдсэн (10).

Байгалийн ухааны хүрээлэнгийн эрдэм шинжилгээний бүтээл №2


Гаралтын мэдээ УБ ШУАХ 1964
Шифр: 72 Б 17.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Хүнд элементүүдийг гаргах, хайх

Зохиогч: Флеров Г. Н.


Гаралтын мэдээ УБ Армийн хэвлэх 1978
Шифр: 22.38 Ф 71.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (17),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (3).

Физикт түгээмэл хэрэглэгдэх үгсийн Орос-Монгол толь


Гаралтын мэдээ УБ УХГ 1980
Шифр: 22.3 Ф 50.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (36),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Уулын тогтоц

Зохиогч: Намнандорж О.


Гаралтын мэдээ УБ УХГ 1947
Шифр: 26.3 Н 26.
Номын сан:
Ховор ном, монгол бичгийн уншлагын танхим (1).Уул ба эх газрын тогтол

Зохиогч: Обручев В.А.


Гаралтын мэдээ УБ УХГ 1949
Шифр: 26.3 О-11.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).


Шилжүүлэгдсэн (1).

Эртний мөсдөл ба мөсөн голын тухай товч тодорхойлолт

Зохиогч: Жигж С.


Гаралтын мэдээ УБ АБЯамны хэвлэх 1976
Шифр: 26.323 Ж 65.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Их Нууруудын хотгорын элсэн хуримтлалын ландшафт, байгаль хамгааллын асуудал

Зохиогч: Даш Д.


Гаралтын мэдээ УБ Мөнхийн үсэг 2001
Шифр: 26.82 Д 39.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (17),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Монгол орны геоэкологийн асуудал №06


Гаралтын мэдээ УБ Согоо нуур 2006
Шифр: 72+20.1 М 69.
Номын сан:
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (1).

Бөөмс, цөмийн бүтэц,үйлчлэлийн тухайд

Зохиогч: Цэрэн Ч.


Гаралтын мэдээ УБ ШУАХ 1983
Шифр: 22.38 Ц 94.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Ерөнхий физик, оптик

Зохиогч: Дэмбэрэл Л.

Дахин хэвлэлт: 2ss
Гаралтын мэдээ УБ Урлах эрдэм 1998
Шифр: 22.343 Д 90.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (2),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (35),
Эрдэм шинжилгээний фонд (5).


Шилжүүлэгдсэн (17).

Альберт Эйнштейн

Зохиогч: Дашбямба Д.


Гаралтын мэдээ УБ УХГ 1982
Шифр: 22.3г Д 39.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Байгалийн ухааны хүрээлэнгийн эрдэм шинжилгээний бүтээл №1


Гаралтын мэдээ УБ ШУАХ 1963
Шифр: 72 Б 17.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Хар нүх ба шинэ ертөнц

Зохиогч: Хокинг С.В.


Гаралтын мэдээ УБ Адмон 2010
Шифр: 22.314 Х 423.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (20),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (57),
Бизнесийн Сургууль (15),
Хууль зүйн Сургууль (5),
Эрдэм шинжилгээний фонд (5).


Шилжүүлэгдсэн (3).

Цаг хугацааны товч түүх Их тэсрэлтээс хар нүх хүртэл

Зохиогч: Хокинг С.В.


Гаралтын мэдээ УБ Адмон 2010
Шифр: 22.313 Х 423.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (10),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (64),
Бизнесийн Сургууль (15),
Хууль зүйн Сургууль (5),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).

Уншлаганд гарсан (12).
Шилжүүлэгдсэн (3).

Физик заах аргын зарим асуудал

Зохиогч: Жигжиддорж Р.


Гаралтын мэдээ УБ БОХУХ 1989
Шифр: 74.256.1 Ж 65.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Хүүхдүүдээ! физикийн хичээлээр дүнгээ ахиулахыг хүсвэл

Зохиогч: Гомбожав Г.


Гаралтын мэдээ УБ УХГ 1990
Шифр: 22.3 Г 53.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (4).Гал цахилгаан номхтгогч

Зохиогч: Шаховская Н., Шик М.


Гаралтын мэдээ УБ УХГ 1981
Шифр: 22.3г Ш 371.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).