Бөөмс, цөмийн бүтэц,үйлчлэлийн тухайд

Зохиогч: Цэрэн Ч.


Гаралтын мэдээ: УБ ШУАХ 1983

Шифр: 22.38 Ц 94.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Бэлэн (2).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Бөөмс, цөмийн бүтэц,үйлчлэлийн тухайд
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Эрдэм шинжилгээний фонд
104463 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
104464 Бэлэн