Радиоидэвхт изотопууд тус болж байна

Зохиогч: Самдан А.


Гаралтын мэдээ: УБ УХГ 1962

Шифр: 22.38+65.9(1) С 25.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Бэлэн (2).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Радиоидэвхт изотопууд тус болж байна
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Эрдэм шинжилгээний фонд
103460 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
103440 Бэлэн