Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
  Бадамсамбуу З., Мягм...
  БСШУЯам, Боловсролын...
  Гаадамба Ш.,Гомбожав...
  Макаренко А.С
  Сухомлинский В.А
Номын сангийн байршил
  Эрдэм шинжилгээний фонд
  Бизнесийн Сургууль
  Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
  Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
  Нийгмийн ухааны ГНОФ
Материалын төрөл
  Ном
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 190 бичлэг олдлоо.
|
Бага сургуулийн багш нарт тусламж

Зохиогч: Гомбосүрэн Б.


Гаралтын мэдээ УБ УХГ 1956
Шифр: 74.24 Г 53.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Ууган дээд сургууль


Гаралтын мэдээ УБ УХГ 1974
Шифр: 74.03(1) У 58.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Гэр бүл дэх хүүхдийн хүмүүжил

Зохиогч: Хатантөмөр Ц.


Гаралтын мэдээ УБ УХГ 1978
Шифр: 74.9 Х 26.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (3).

Хүмүүжүүлэгч, эцэг эхчүүдэд зөвлөлгөө

Зохиогч: Карма Э; Я.Хандхүү; П.Бямбадорж.


Гаралтын мэдээ УБ УХГ 1984
Шифр: 74.1 К 24.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Сурган хүмүүжүүлэх зүйн асуудалд №7


Гаралтын мэдээ УБ УХГ 1982
Шифр: 74.57 С 75.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (5).

Орчин үе залуучууд хүмүүжил

Зохиогч: Баясгалан С; Дэмбэрэл С.


Гаралтын мэдээ УБ УХГ 1982
Шифр: 74.213 Б 38.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Багш нарын туршлага санаачлага


Гаралтын мэдээ УБ УХГ 1977
Шифр: 74.26 Б 14.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Сургуулийн дотуур байр

Зохиогч: Авирмэд Н.


Гаралтын мэдээ УБ УХГ 1975
Шифр: 74.24 А 17.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).


Шилжүүлэгдсэн (1).

Техник мэргэжлийн сургуулийн багш нарын сурган хүмүүжүүлэх улсын анхдугаар уншлага


Гаралтын мэдээ УБ УХГ 1971
Шифр: 74.57 Т 36.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Багшийн тухай

Зохиогч: Крупская Н.К.


Гаралтын мэдээ УБ УХГ 1966
Шифр: 74.0 К 84.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Хэцүү хүүхэд

Зохиогч: Содномпил Ш., Бямбажав Л.


Гаралтын мэдээ УБ УХГ 1977
Шифр: 74.200 С 522.
Номын сан:
Бизнесийн Сургууль (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Техник мэргэжлийн сургуулийн хичээл хүмүүжлийн ажлын зохион байгуулалт

Зохиогч: Дамдинсүрэн С., Цэндрагчаа З.


Гаралтын мэдээ УБ УХГ 1971
Шифр: 74.57 Д 275.
Номын сан:
Бизнесийн Сургууль (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Насанд хүрэгчдийн сургуулийн багш нарт

Зохиогч: Нямуусай Б; Ваанчиг Ө.


Гаралтын мэдээ УБ УХГ 1980
Шифр: 74.4 Н 98.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Бага ангийн сурагчдын хүмүүжил


Гаралтын мэдээ УБ УХГ 1979
Шифр: 74.213 Б 12.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Сурагчдын ёс суртахууны хүмүүжил


Гаралтын мэдээ УБ УХГ 1976
Шифр: 74.213 С 743.
Номын сан:
Бизнесийн Сургууль (5),
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (2),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (2).

Хүүхдүүдээ гэрээслэлийн оронд

Зохиогч: Пинчук Л.


Гаралтын мэдээ УБ УХГ 1982
Шифр: 74.213 П 32.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Эцэг эх, хүүхэд, орчин

Зохиогч: Лавров А; Лаврова О.


Гаралтын мэдээ УБ УХГ 1979
Шифр: 74.9 Л 12.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Хүүхдийг мал аж ахуйд дуртай болгодог ардын уламжлалаас

Зохиогч: Зандраабайдий Х.


Гаралтын мэдээ УБ УХГ 1974
Шифр: 74.213.852 З-27.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).6,9-р ангид биеийн тамирын хичээл заах зөвлөмж


Гаралтын мэдээ УБ УХГ 1975
Шифр: 74.267 З-84.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Сургуулийн өмнөх насны хүүхдийн сэтгэцийн хөгжлийн онцлог II хэсэг

Зохиогч: Санжжав Д.


Гаралтын мэдээ УБ АБЯ 1979
Шифр: 74.1 С 31.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).