Текст томруулах:    
Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
  Бадамсамбуу З., Мягм...
  БСШУЯам, Боловсролын...
  Гаадамба Ш.,Гомбожав...
  Макаренко А.С
  Сухомлинский В.А
Номын сангийн байршил
  Эрдэм шинжилгээний фонд
  Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
  Лавлагааны фонд
  Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
  Нийгмийн ухааны ГНОФ
Материалын төрөл
  Ном
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 184 бичлэг олдлоо.
|
Бага сургуулийн багш нарт тусламж

Зохиогч: Гомбосүрэн Б.


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1956
Шифр: 74.24 Г 53.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Ууган дээд сургууль


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1974
Шифр: 74.03(1) У 58.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Гэр бүл дэх хүүхдийн хүмүүжил

Зохиогч: Хатантөмөр Ц.


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1978
Шифр: 74.9 Х 26.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (3).

Хүмүүжүүлэгч, эцэг эхчүүдэд зөвлөлгөө

Зохиогч: Карма Э; Я.Хандхүү; П.Бямбадорж.


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1984
Шифр: 74.1 К 24.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Сурган хүмүүжүүлэх зүйн асуудалд №7


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1982
Шифр: 74.57 С 75.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (5).

Орчин үе залуучууд хүмүүжил

Зохиогч: Баясгалан С; Дэмбэрэл С.


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1982
Шифр: 74.213 Б 38.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Багш нарын туршлага санаачлага


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1977
Шифр: 74.26 Б 14.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Сургуулийн дотуур байр

Зохиогч: Авирмэд Н.


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1975
Шифр: 74.24 А 17.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Техник мэргэжлийн сургуулийн багш нарын сурган хүмүүжүүлэх улсын анхдугаар уншлага


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1971
Шифр: 74.57 Т 36.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Багшийн тухай

Зохиогч: Крупская Н.К.


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1966
Шифр: 74.0 К 84.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Хэцүү хүүхэд

Зохиогч: Содномпил Ш; Бямбажав Л.


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1977
Шифр: 72.213 С 52.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Техник мэргэжлийн сургуулийн хичээл хүмүүжлийн ажлын зохион байгуулалт

Зохиогч: Дамдинсүрэн С; Цэндрагчаа З.


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1971
Шифр: 74.57 Д 27.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Насанд хүрэгчдийн сургуулийн багш нарт

Зохиогч: Нямуусай Б; Ваанчиг Ө.


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1980
Шифр: 74.4 Н 98.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Бага ангийн сурагчдын хүмүүжил


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1979
Шифр: 74.213 Б 12.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Сурагчдын ёс суртахууны хүмүүжил


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1976
Шифр: 74.213 С 74.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (2),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (2).

Хүүхдүүдээ гэрээслэлийн оронд

Зохиогч: Пинчук Л.


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1982
Шифр: 74.213 П 32.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Эцэг эх, хүүхэд, орчин

Зохиогч: Лавров А; Лаврова О.


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1979
Шифр: 74.9 Л 12.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Хүүхдийг мал аж ахуйд дуртай болгодог ардын уламжлалаас

Зохиогч: Зандраабайдий Х.


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1974
Шифр: 74.213.852 З-27.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).6,9-р ангид биеийн тамирын хичээл заах зөвлөмж


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1975
Шифр: 74.267 З-84.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Сургуулийн өмнөх насны хүүхдийн сэтгэцийн хөгжлийн онцлог II хэсэг

Зохиогч: Санжжав Д.


Хэвлэлийн газар: УБ АБЯ 1979
Шифр: 74.1 С 31.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).