6,9-р ангид биеийн тамирын хичээл заах зөвлөмж


Гаралтын мэдээ: УБ УХГ 1975

Шифр: 74.267 З-84.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Бэлэн (2).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: 6,9-р ангид биеийн тамирын хичээл заах зөвлөмж
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Эрдэм шинжилгээний фонд
103737 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
103738 Бэлэн