Текст томруулах:    
Нүүр   > Хайлтын утга:   su:"математик"
Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
  Ёндон Н
  Дэнзэн С
  МУИС. МКС, Математик...
  Туваан Ш
  Шагдар Д
Номын сангийн байршил
  Байгалийн ухааны уншлагын танхим
  Байгалийн ухааны ГНОФ
  Эрдэм шинжилгээний фонд
  Бизнесийн Сургууль
  Лавлагааны фонд
Материалын төрөл
  Ном
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 666 бичлэг олдлоо.
|
Математик физикийн тэгшитгэлийн бодлогууд


Хэвлэлийн газар: УБ БОХУХ 1989
Шифр: 22.31 М 29.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (2),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (47),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (28).

Оюутны эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхтгэл №4 (12)

Зохиогч: -- МУИС


Хэвлэлийн газар: УБ МУИС-ийн хэвлэл 1997
Шифр: 72 О-73.
Номын сан:
Лавлагааны фонд (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (5).Математик анализын лекцийн гарын авлага II Интеграл тоолол

Зохиогч: Доржготов А.


Хэвлэлийн газар: УБ Жинст харгана 2005
Шифр: 22.16 Д 54.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (3),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (36),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (7).

Монголын бүс нутгийн хөгжлийн эдийн засаг-математикийн загварчлал

Зохиогч: Ринчинбазар Р.


Хэвлэлийн газар: УБ ВСI 2004
Шифр: 65.23 Р 51.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (2),
Бизнесийн Сургууль (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (3).

Математик программчлалын товч Шугаман программчлалын ерөнхий ба тусгай бодлогууд

Зохиогч: Цэрэн Ө.


Хэвлэлийн газар: УБ 1999
Шифр: 22.18 Ц 96.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (15),
Бизнесийн Сургууль (7),
Эрдэм шинжилгээний фонд (7).Математик физикийн тэгшитгэлийн бодлого бодох зөвлөмж

Зохиогч: Ринчинбазар Р., Өвгөн Л.


Хэвлэлийн газар: УБ Монсудар 2002
Шифр: 22.311 Р 51.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (3),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (22),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).

Уншлаганд гарсан (2).

Кибернетикийн цагаан толгой

Зохиогч: Касаткин В.


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1984
Шифр: 22.18 К 28.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Тооцон бодох математик 1-дэвт

Зохиогч: Жанлав Т; Л.Өвгөн, Р.Ринчинбазар.


Хэвлэлийн газар: УБ БСБ Сервис 1995
Шифр: 22.19 Ж 27.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (1),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (28),
Эрдэм шинжилгээний фонд (5).


Шилжүүлэгдсэн (30).

Оптимизацийн бодлого, дасгалын хураамж

Зохиогч: Энхбат Р; Д.Нямсүрэн, М.Мэнд-Амар; .


Хэвлэлийн газар: УБ 2005
Шифр: 22.171 Э 66.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (3),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (15),
Бизнесийн Сургууль (5),
Эрдэм шинжилгээний фонд (5).


Шилжүүлэгдсэн (11).

Нэг хувьсагчийн функцийн комплекс анализ

Зохиогч: Батболд С., Чимидцэрэн С.


Хэвлэлийн газар: УБ МУИС-ийн хэвлэх 2005
Шифр: 22.165.5 Б 33.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (10),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (47),
Эрдэм шинжилгээний фонд (5).


Шилжүүлэгдсэн (10).

Сонирхолтой алгебр

Зохиогч: Перельман Я.И.


Хэвлэлийн газар: УБ Улсын хэвлэл 1986
Шифр: 22.1 П 27.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (4),
Эрдэм шинжилгээний фонд (5).Хүүхдээр математикийн хялбар мэдлэг бүтээлгэх арга зүй Зөвлөмж-1

Зохиогч: Т.Ганбаатар, М.Энхтуяа, Д.Мөнхбаатар, У.Доёд, Л.Даваажаргал, Н.Лхагвадорж, Д.Сэргэлэн.


Хэвлэлийн газар: УБ 2007
Шифр: 74.262+22.1 Х 85.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (2).

Тооцон бодох математик дэвт. 2

Зохиогч: Жанлав Т; Л.Өвгөн, Р.Ринчинбазар.


Хэвлэлийн газар: УБ Оргил тех 1996
Шифр: 22.19 Ж 27.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (1),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (36),
Эрдэм шинжилгээний фонд (9).

Уншлаганд гарсан (1).
Шилжүүлэгдсэн (29).

Алгебр ба анализын эхлэл 10 анги


Хэвлэлийн газар: УБ Ардын боловсролын яамны хэвлэл 1979
Шифр: 22.1я72 С-31.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Тригонометри Дунд сургуулийн 9-10 дугаар ангийн сурах бичиг

Зохиогч: Новосёлов С.И.


Хэвлэлийн газар: УБ Гэгээрлийн яамны хэвлэл 1958
Шифр: 22.1я72 Н 66.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Геометр 9-10

Зохиогч: Клопский В.М; Скопец З.А; Ягодовский М.И.


Хэвлэлийн газар: УБ Ардын боловсролын яамны хэвлэл 1982
Шифр: 22.1я72 К 50.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Алгебр ба анализын эхлэл 9

Зохиогч: Шагдар Д; Дашдэлгэр Н.


Хэвлэлийн газар: УБ Ардын боловсролын яамны хэвлэл 1979
Шифр: 22.1я72 Ш 15.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Дээд математик

Зохиогч: Дэнсмаа М.


Хэвлэлийн газар: УБ Улаанбаатар коллеж 1998
Шифр: 22.11 Д 92.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (5),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (20),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).

Уншлаганд гарсан (3).
Шилжүүлэгдсэн (3).

Улсын математикийн олимпиадад бэлтгэгчдэд тусламж


Хэвлэлийн газар: УБ Өнгөт хэвлэл компани 1993
Шифр: 22.1 У 31.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (7),
Эрдэм шинжилгээний фонд (6).Математик анализын бодлого бодох зөвлөмж

Зохиогч: Доржсүрэн Я.


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1987
Шифр: 22.16я73 Б 28.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (10),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).