Текст томруулах:    
Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
  Boyd.W.H
  Levine.M.H
  Louis Fisher
  Schiller.R.B
  Wilson.T.H
Номын сангийн байршил
  Бизнесийн Сургууль
  Хууль зүйн Сургууль
  Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль
Материалын төрөл
  Ном
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 25 бичлэг олдлоо.
|
America's National Interest in a Post-Cold War World issues and Dilemmas

Зохиогч: Rubinstein.Z.A.


Хэвлэлийн газар: Америк McGraw-Hill Book company 1994
Шифр: 67/A-10.
Номын сан:
Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль (1).Violence and Terrorism

Зохиогч: Badey.J.T.


Хэвлэлийн газар: Америк McGraw-Hill Book company 2003
Шифр: 67/V-10.
Номын сан:
Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль (1).American Constitutional Law

Зохиогч: Louis Fisher.

Дахин хэвлэлт: 2ss
Хэвлэлийн газар: Америк McGraw-Hill Book company 1995
Шифр: 67.4/A-10.
Номын сан:
Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль (1).Doing Business Internationally/ The Guide to Cross-Cultural Success

Зохиогч: Terence Brake.


Хэвлэлийн газар: Америк McGraw-Hill Book company 1995
Шифр: 65 T-10.
Номын сан:
Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль (1).Cases in Strategic Management

Зохиогч: Strickland.J.A.

Дахин хэвлэлт: 7ss
Хэвлэлийн газар: Америк McGraw-Hill Book company 2001
Шифр: 65.2 S-10.
Номын сан:
Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль (2).Engineering Economy

Зохиогч: Leland Blank.P.E.

Дахин хэвлэлт: 5ss
Хэвлэлийн газар: Америк McGraw-Hill Book company 2002
Шифр: 65 L-50.
Номын сан:
Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль (2).Marketing

Зохиогч: Richardson.E.J.


Хэвлэлийн газар: Америк McGraw-Hill Book company 2003
Шифр: 65/R-10.
Номын сан:
Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль (2).Student Problem Set for use with The Economy Today, The Macro Economy Today, The Micro Economy Today

Зохиогч: Schiller.R.B.

Дахин хэвлэлт: 9ss
Хэвлэлийн газар: Америк McGraw-Hill Book company 2003
Шифр: 65.012 S-32.
Номын сан:
Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль (4).The Economy Today

Зохиогч: Schiller.R.B.

Дахин хэвлэлт: 9ss
Хэвлэлийн газар: Америк McGraw-Hill Book company 2003
Шифр: 65 S-32.
Номын сан:
Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль (2).The Micro Economy Today

Зохиогч: Schiller.R.B.

Дахин хэвлэлт: 9ss
Хэвлэлийн газар: Америк McGraw-Hill Book company 2003
Шифр: 65 S-32.
Номын сан:
Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль (2).Communicating at Work

Зохиогч: Adler.B.R.

Дахин хэвлэлт: 7ss
Хэвлэлийн газар: Америк McGraw-Hill Book company 2002
Шифр: 65/A-21.
Номын сан:
Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль (2).Marketing Management

Зохиогч: Boyd.W.H.

Дахин хэвлэлт: 4ss
Хэвлэлийн газар: Америк McGraw-Hill Book company 2002
Шифр: 65 M-31.
Номын сан:
Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль (1).Economic Concepts

Зохиогч: Bingham.C.R.

Дахин хэвлэлт: 10ss
Хэвлэлийн газар: Америк McGraw-Hill Book company 1993
Шифр: 65 B-59.
Номын сан:
Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль (1).World Politics Debated

Зохиогч: Levine.M.H.

Дахин хэвлэлт: 4ss
Хэвлэлийн газар: Америк McGraw-Hill Book company 1992
Шифр: 66.4/L-62.
Номын сан:
Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль (4).Drugs, Society, and Behavior

Зохиогч: Wilson.T.H.


Хэвлэлийн газар: Америк McGraw-Hill Book company 2002
Шифр: 67/W-70.
Номын сан:
Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль (1).International Relations

Зохиогч: Henderson.W.C.


Хэвлэлийн газар: Америк McGraw-Hill Book company 1998
Шифр: 66.4/H-54.
Номын сан:
Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль (1).America as a World Power

Зохиогч: Johnson.K.L.


Хэвлэлийн газар: Америк McGraw-Hill Book company 1991
Шифр: 66.4/J-74.
Номын сан:
Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль (1).Corporate governance

Зохиогч: Colley.L.J.


Хэвлэлийн газар: Америк McGraw-Hill Book company 2003
Шифр: 65/C-79.
Номын сан:
Бизнесийн Сургууль (1),
Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль (1).The United States in the World Political Economy

Зохиогч: Theodore.R.


Хэвлэлийн газар: Америк McGraw-Hill Book company 1994
Шифр: 65/T-44.
Номын сан:
Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль (1),
Хууль зүйн Сургууль (1).To Reason Why

Зохиогч: Kimball.P.J.


Хэвлэлийн газар: Америк McGraw-Hill Book company 1990
Шифр: 66.4/K-45.
Номын сан:
Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль (1).