Текст томруулах:    
Anthropology: The Exploration of Human Diversity CD-тэй

Зохиогч: Kottak C.P.

Дахин хэвлэлт: 11
Хэвлэлийн газар: Англи McGraw-Hill Book company 2006
Шифр: 28.71/К-77.
Номын сан:
Гадаад фонд (1),
Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль (1).Бэлэн (2).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Anthropology: The Exploration of Human Diversity CD-тэй
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Гадаад фонд
11772 Бэлэн
Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль
1399 Бэлэн