Электрон

Каталог

Энгийн харагдац MARC харагдац ISBD харагдац

Marketing.

Зохиогч: Richardson.E.J.
Гаралтын мэдээ: Америк.: McGraw-Hill Book company, 2003.Тооны мэдээ: 223.ISBN: 0072838213.Шифр: 65/R-10.Түлхүүр үг: Marketing-periodicalsХэл: Англи хэл
Зүйлийн төрөл Одоогийн байрлал Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Ном Ном Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль
883 Бэлэн
Ном Ном Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль
884 Бэлэн

Marketing in the 2000s and beyond

Англи хэл

МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1424