Текст томруулах:    
Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
    Радугин А.А., Радуги...
Номын сангийн байршил
    Эрдэм шинжилгээний фонд
    Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
    Нийгмийн ухааны ГНОФ
Материалын төрөл
    Ном
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 2 бичлэг олдлоо.
|
Социологи Сурах бичиг

Зохиогч: Радугин А.А., Радугин К.А.


Хэвлэлийн газар: УБ Адмон 2003
Шифр: 60.5 Р 15.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны ГНОФ (6),
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).

Уншлаганд гарсан (1).
Шилжүүлэгдсэн (7).

Социологи: Сурах бичиг

Зохиогч: Радугин А.А., Радугин К.А.

Дахин хэвлэлт: 2ss
Хэвлэлийн газар: УБ Удам соёл 2013
Шифр: 60.5я73 Р 15.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).