Электрон

Каталог

Хайлтын үр дүнд 13 бичлэг олдлоо. Subscribe to this search

|
1. Mirror for humanity: A concise introduction to cultural anthropology.-

Зохиолч: Kottak C.P.

Хэвлэлийн газар: MC Graw Hill8 1996.-Шифр: 63.5 K-77.Төлөв: Гадаад фонд (1). Байрлал: 1462.
2. Cultural anthropology

Зохиолч: Kottak C.P.

Дахин хэвлэлт: 5Хэвлэлийн газар: Америк Mc Graw Hill/ Irwin 1991Шифр: 28.7/K-77.Төлөв: Гадаад фонд (6). Байрлал: 1463.
3. Anthropology: the exploration of human diversity

Зохиолч: Kottak C.P.

Дахин хэвлэлт: 7Хэвлэлийн газар: Америк Mc Graw Hill/ Irwin 1997Шифр: 28.7/K-77.Төлөв: Гадаад фонд (2). Байрлал: 1469.
4. Assault on paradise

Зохиолч: Kottak C.P.

Дахин хэвлэлт: 2Хэвлэлийн газар: Америк Mc Graw Hill/ Irwin 1993Шифр: 63.3(7)/K-77.Төлөв: Гадаад фонд (1). Байрлал: 2952.
5. Anthropology: The Exploration of Human Diversity CD-тэй

Зохиолч: Kottak C.P.

Дахин хэвлэлт: 11Хэвлэлийн газар: Англи McGraw-Hill Book company 2006Шифр: 28.71/К-77.Төлөв: Гадаад фонд (1), Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль (1). Байрлал: 11772, 1399.
6. Physical Anthropology and Archaeology

Зохиолч: Kottak C.P.

Хэвлэлийн газар: Америк 2006Шифр: 28.71/K-77.Төлөв: Гадаад фонд (3). Байрлал: 12458.
7. Anthropology: The Exploration of Human Diversity.-

Зохиолч: Kottak C.P.

Дахин хэвлэлт: 10Хэвлэлийн газар: USA.: McGraw-Hill, 2004.-Шифр: 28.7 K-77.Төлөв: Гадаад фонд (3). Байрлал: 13178.
8. Cultural Anthropolgy.-

Зохиолч: Kottak C.P.

Дахин хэвлэлт: 13Хэвлэлийн газар: USA.: McGraw-Hill Higher Education, 2009.-Шифр: 63.5 K-77.Төлөв: Гадаад фонд (2). Байрлал: 13392.
9. Window on humanity. A concise introduction to anthropology

Зохиолч: Kottak C.P.

Дахин хэвлэлт: secondХэвлэлийн газар: Boston. McGraw Hill, 2007Шифр: 60.7/7/ K-74.Төлөв: Хууль зүйн Сургууль (1). Байрлал: 932285.
10. Mirror for Humanity: A Concise Introduction to Cultural Anthropology.-

Зохиолч: Kottak C.P.

Дахин хэвлэлт: 7Хэвлэлийн газар: USA.: McGraw-Hill, 2010.-Шифр: 63.5 K-77.Төлөв: Гадаад фонд (2). Байрлал: 13801.
11. Window on Humanity: A Concise Introduction to Anthropology.-

Зохиолч: Kottak C.P.

Дахин хэвлэлт: 4Хэвлэлийн газар: USA.: McGraw-Hill, 2010.-Шифр: 63.5 K-77.Төлөв: Гадаад фонд (2). Байрлал: 13807.
12. Cultural Anthropology.-

Зохиолч: Kottak C.P.

Дахин хэвлэлт: 13Хэвлэлийн газар: USA.: McGraw-Hill/Higher Education, 2009.-Шифр: 63.5 K-77.Төлөв: Гадаад фонд (2). Байрлал: 14047.
13. Anthropology: The Exploration of Human Diversity.-

Зохиолч: Kottak C.P.

Дахин хэвлэлт: 13Хэвлэлийн газар: USA.: McGraw-Hill/Higher Education, 2009.-Шифр: 28.71 K-77.Төлөв: Гадаад фонд (2). Байрлал: 13989.
МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1424