Электрон

Каталог

Энгийн харагдац MARC харагдац ISBD харагдац

Cultural anthropology.

Зохиогч: Kottak C.P.
Гаралтын мэдээ: Америк.: Mc Graw Hill/ Irwin, 1991.Дахин хэвлэлт: 5.Тооны мэдээ: 396.ISBN: 0070356157.Шифр: 28.7/K-77.Түлхүүр үг: anthropology | culture | cultural evolution | gender | religion
Жагсаалтанд орсон зүйлс: антропологи | Биологи Англи
Зүйлийн төрөл Одоогийн байрлал Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Ном Ном Гадаад фонд
1463 Бэлэн
Ном Ном Гадаад фонд
1464 Бэлэн
Ном Ном Гадаад фонд
1465 Бэлэн
Ном Ном Гадаад фонд
1466 Бэлэн
Ном Ном Гадаад фонд
1467 Бэлэн
Ном Ном Гадаад фонд
1468 Бэлэн

МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1424