Текст томруулах:    
Нүүр   > Хайлтын утга   'au:"Уянга С"'
Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
  Батсүх Ж.
  МУИС.Математик Компь...
  Мөнхцэцэг Н.
  Уянга С
  Хулан Б.
Номын сангийн байршил
  Байгалийн ухааны уншлагын танхим
  Байгалийн ухааны ГНОФ
  Эрдэм шинжилгээний фонд
  Бизнесийн Сургууль
  Хууль зүйн Сургууль
Материалын төрөл
  Ном
  Диссертаци
  Цахим магистрын ажил
  Магистрын ажил
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 33 бичлэг олдлоо.
|
Системийн шинжилгээ ба зохиомж

Зохиогч: Уянга С. -- МУИС.Математик Компьютерийн Сургууль


Хэвлэлийн газар: УБ Аргамаг принтинг 2005
Шифр: 32.973-018.2 У 71.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (12),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (36),
Бизнесийн Сургууль (10),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Microsoft word-2000

Зохиогч: Уянга С.


Хэвлэлийн газар: УБ 2001
Шифр: 32.973 У 71.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (12),
Хууль зүйн Сургууль (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Microsoft Word 97

Зохиогч: Уянга С.


Хэвлэлийн газар: УБ Урлах эрдэм 1998
Шифр: 32.973 У 71.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (1),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (17),
Хууль зүйн Сургууль (10),
Эрдэм шинжилгээний фонд (7).


Шилжүүлэгдсэн (4).

Microsoft Excel-97

Зохиогч: Батханд Т., Уянга С.


Хэвлэлийн газар: УБ Сүхбаатарын туг 1999
Шифр: 32.973 Б 71.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (1),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (17),
Хууль зүйн Сургууль (8),
Эрдэм шинжилгээний фонд (5).


Шилжүүлэгдсэн (9).

Microsoft Word for Windows

Зохиогч: Уянга С., Борчулуун Я.


Хэвлэлийн газар: УБ Урлах эрдэм компани 1997
Шифр: 32.973 У 71.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (3),
Хууль зүйн Сургууль (2),
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Системийн шинжилгээ ба зохиомж

Зохиогч: Уянга С.

Дахин хэвлэлт: 2ss
Хэвлэлийн газар: Монгол ХУҮДС хэвлэх 2009
Шифр: 32.973-018.2/У-71.
Номын сан: Уншлаганд гарсан (2).

Мэдээллийн системийн үндэс

Зохиогч: Уянга С. -- МУИС-Математик компьютерийн сургууль


Хэвлэлийн газар: УБ Бит пресс 2012
Шифр: 32.973-018.2я73 У 71.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (25),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (30),
Бизнесийн Сургууль (15),
Эрдэм шинжилгээний фонд (5).Enterprise Javabeans-ийн боломж болон давуу талууд/ Онлайн шалгалтын системийн жишээн дээр/ Магистрын ажил: Е480200

Зохиогч: Хулан Б.


Хэвлэлийн газар: УБ 2011
Шифр: 32.973-018.2 Х-68.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Системийн шинжилгээ ба зохиомж

Зохиогч: Уянга С.

Дахин хэвлэлт: 2 дахь хэвлss
Хэвлэлийн газар: УБ Соёмбо принтинг 2009
Шифр: 32.973-018.2 У 71.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (3),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).

Уншлаганд гарсан (1).

Логистик системийн төлөвлөлт ба хяналт Магистрын ажил: Е480200

Зохиогч: Батсүх Ж.


Хэвлэлийн газар: УБ 2010
Шифр: 22.12 Б-34.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).ЕБС-ийн X-XI ангийн мэдээлэл зүйн хичээлийн агуулга, арга зүйн асуудалд Магистрын ажил

Зохиогч: Айнамкөз Н.


Хэвлэлийн газар: УБ 2010
Шифр: 74.263.2 А-37.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Mobile data collection systems based on personal digital assistance Магистрын ажил: Е524000

Зохиогч: Бямбасүрэн И.


Хэвлэлийн газар: УБ 2010
Шифр: 28.088+73 Б-98.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Компанийн хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлт, түүнийг сайжруулах арга зам.- Магистрын ажил: Е340400

Зохиогч: Уянга С.


Хэвлэлийн газар: УБ.: 2010.-
Шифр: 65.290 У-71.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Компьютерийн лабораторийн менежмент систем (CLMS) Магистрын ажил

Зохиогч: Анхтуяа О.


Хэвлэлийн газар: УБ 2009
Шифр: 32.973 А-66.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Цахим сургалтын систем, түүний шинжилгээний зарим асуудлууд Магистрын ажил

Зохиогч: Батпүрэв Б. --


Хэвлэлийн газар: УБ 2009
Шифр: 32.973 Б-33.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Тооцон бодох математикт вэбэд суурилсан сургалтыг нэвтрүүлэх нь.- Магистрын ажил

Зохиогч: Сувдмаа Т. --


Хэвлэлийн газар: УБ 2003
Шифр: 22.19 С-68.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Систем анализ ба санхүү бүртгэлийн системийг загварчлах нь.- Магистрын ажил

Зохиогч: Мөнхцэцэг Н.


Хэвлэлийн газар: УБ.: 2000.-
Шифр: 32.973 М-81.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Вэбд суурилсан системүүдийн хооронд өгөгдөл дамжуулах.- Магистрын ажил

Зохиогч: Наранбаатар Ц. -- МКС-Мэдээлийн Системийн тэнхим


Хэвлэлийн газар: УБ. 2013.-
Шифр: 32.973.26-018.2 Н-29.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).E-Commerce.- Магистрын ажил

Зохиогч: Ернар Х.


Хэвлэлийн газар: УБ. 2002.-
Шифр: 32.973 Е-66.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Цахим сургалтын програм хангамжийн дэд бүтцийн бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн хөгжүүлэлт, туршилт.- Диссертаци: F480000

Зохиогч: Мөнхцэцэг Н.


Хэвлэлийн газар: УБ.: 2013.-
Шифр: 32.973.26-018.2 М-81.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).