Текст томруулах:    
Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
    Амгалан Боржоогийн.
Номын сангийн байршил
    Цахим номын сан
    Эрдэм шинжилгээний фонд
Материалын төрөл
    Цахим магистрын ажил
    Магистрын ажил
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 2 бичлэг олдлоо.
|
Арилжааны банкны засаглалыг үнэлэх нь: Магистрын зэрэг горилсон судалгааны ажил.- Мэргэжлийн индекс: E340400

Зохиогч: Амгалан Боржоогийн.


Хэвлэлийн газар: УБ.: 2016.-
Шифр: 65.262.1 А-52.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Арилжааны банкны засаглалыг үнэлэх нь: Магистрын зэрэг горилсон судалгааны ажил.- Мэргэжлийн индекс: E340400

Зохиогч: Амгалан Боржоогийн.


Хэвлэлийн газар: УБ.: 2016.-
Шифр: 65.262.1 А-52.
Номын сан:
Цахим номын сан (1).