Электрон

Каталог

Энгийн харагдац MARC харагдац ISBD харагдац

Арилжааны банкны засаглалыг үнэлэх нь: Магистрын зэрэг горилсон судалгааны ажил.-. Мэргэжлийн индекс: E340400

Зохиогч: Амгалан Боржоогийн.
Эрхлэн гаргасан байгууллага: МУИС-БС.Гаралтын мэдээ: УБ.:.: 2016.-.Тооны мэдээ: 55 х. CD.Шифр: 65.262.1 А-52.Түлхүүр үг: магистрын ажил | эдийн засаг | компанийн засаглал | арилжааны банк Хэл: Монгол хэл дээр,
Жагсаалтанд орсон зүйлс: Веб програмчлал болон вэб төсөл
Зүйлийн төрөл Одоогийн байрлал Дансны дугаар Төлөв Санамжууд Буцаах огноо
Цахим магистрын ажил Цахим магистрын ажил Эрдэм шинжилгээний фонд
305647 Бэлэн Ганц хувь тул гэрээр олгох боломжгүй.

Дансны дугаар: ГФ-5647

Монгол хэл дээр,

МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1424