Электрон

Каталог

Энгийн харагдац MARC харагдац ISBD харагдац

Software engineering a practitioner's approach.

Зохиогч: Pressman R.S.
Боть/Цувралын зохиогч: . McGraw-Hill series in computer science.Гаралтын мэдээ: NY.: McGraw-Hill , 2001.Дахин хэвлэлт: 5th ed.Тооны мэдээ: 860.ISBN: 0-07-365578-3.Шифр: 32.973 P 91.Түлхүүр үг: computer science | software engineering | software development
Жагсаалтанд орсон зүйлс: Програм хангамжийн зохиомж архитектур
Зүйлийн төрөл Одоогийн байрлал Дансны дугаар Хуулбарын тоо Төлөв Буцаах огноо
Ном Ном Гадаад фонд
6015471 94693 Бэлэн
Ном Ном Гадаад фонд
6015472 94694 Бэлэн
Ном Ном Гадаад фонд
6015473 94695 Бэлэн
Ном Ном Гадаад фонд
6017257 971511 Бэлэн
Ном Ном Гадаад фонд
6017550 971726 Бэлэн

ГФ 15471-15473, 17257, 17550

Англи хэл дээр,

МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1424