Электрон

Каталог

Pressman R.S

Software engineering a practitioner's approach - 5th ed - NY McGraw-Hill 2001 - 860 - McGraw-Hill series in computer science .

ГФ 15471-15473, 17257, 17550


Англи хэл дээр,

0-07-365578-3

computer science software engineering software development

МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1424