Археологийн үндэс судалгааны арга зүй: Сурах бичиг

Зохиогч: Эрдэнэбат У.


Гаралтын мэдээ: УБ Битпресс 2012

Шифр: 63.4я73 Э 73.
Номын сан:
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ (7),
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (14),
Эрдэм шинжилгээний фонд (4).

Уншлаганд гарсан (2).
Шилжүүлэгдсэн (67).

Бэлэн (25).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Археологийн үндэс судалгааны арга зүй

This record has many physical items (94). Энд дарж бүх зүйлийг харна уу.