Археологийн үндэс судалгааны арга зүй (Бичлэгийн дугаар. 97239)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 00876nam a22002657a 4500
003 - ХЯНАЛТЫН ТОО ТОДОРХОЙЛОГЧ
Код MN-UlNUM
005 - БИЧИЛТ ХИЙСЭН ОГНОО
Тухайн бичилтийг бичсэн засварласан сүүлийн огноо 20220902084241.0
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 130407t2012 mp ||||| |||| 00| 0 mon d
040 ## - БИЧЛЭГ ҮҮСГЭГЧ БАЙГУУЛЛАГА
Бичлэг үүсгэгч номын сангийн код МУИС-ийн номын сан
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
Нэмэлт тусгалт Сурах бичиг
ББК ангилал 63.4я73
Зохиогчийн гурван тэмдэгт Э 73
Мэдлэгийн ялгаа 63 - Түүх
100 1# - ЗОХИОГЧ
Зохиогчийн нэр Эрдэнэбат У
240 10 - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 63.4я73 Э 73
245 1# - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Номын нэр Археологийн үндэс судалгааны арга зүй
Бага гарчгийн мэдээ Сурах бичиг
Оролцогчдын тухай мэдээ Ред. Ц.Төрбат
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар УБ
Хэвлэлийн газар Битпресс
Хэвлэгдсэн он 2012
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 370
500 ## - Тайлбар
Дансны дугаар ЭШФ Т 16306-16310, НХУУТ 49446-49460, 59256-59329
546 ## - ХЭЛНИЙ ТУХАЙ МЭДЭЭ
Хэл Монгол хэл дээр,
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг археологи
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг судалгаа
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг арга зүй
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг сурах бичиг
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Археологийн шинжлэх ухааны хөгжлийн түүх
942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ
Зүйлийн төрөл Ном