Электрон

Каталог

Энгийн харагдац MARC харагдац ISBD харагдац

Монгол оронд үйлдвэрлэгдэж буй цэвэр усны харьцуулсан судалгаа. Магистрын ажил

Зохиогч: Мөнгөнтуяа Б.
Гаралтын мэдээ: УБ.: 2006.Тооны мэдээ: 69 хууд.Шифр: 26.22/1/ М-81.Түлхүүр үг: магистрын дипломын ажил | ус | ус судлал | усны хими | технологийн чанар Хэл: Монгол хэл дээр,
Жагсаалтанд орсон зүйлс: ус судлал магистрын ажил | ус судлал
Зүйлийн төрөл Одоогийн байрлал Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Цахим магистрын ажил Цахим магистрын ажил Эрдэм шинжилгээний фонд
302100 Бэлэн

Дип-2100

Монгол хэл дээр,

МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1424