Текст томруулах:    
Мөнгөнтуяа Б.

Монгол оронд үйлдвэрлэгдэж буй цэвэр усны харьцуулсан судалгаа Магистрын ажил Удир. Цэвэгсүрэн Н, Дэлгэрмаа Д., Шүүмж. Оюун М. - УБ 2006 - 69 хууд.

Дип-2100

Монгол хэл дээр,

магистрын дипломын ажил ус ус судлал усны хими технологийн чанар