Электрон

Каталог

Энгийн харагдац MARC харагдац ISBD харагдац

Зайнаас тандан судлах аргаар усан сан бүхий газрын эргийн шугамыг зураглах аргазүйг боловсруулах. Магистрын ажил: Е443600

Зохиогч: Чинзориг Д.
Эрхлэн гаргасан байгууллага: .Гаралтын мэдээ: УБ.: 2011.Тооны мэдээ: 34 хууд.ISBN: .Шифр: 26.82+22.3 Ч-63.Түлхүүр үг: физик газарзүй | ус судлал | зайнаас тандан судлах | усан сан | диплом Хэл: Монгол хэл
Жагсаалтанд орсон зүйлс: Удирдлагын мэдээллийн систем | ус судлал
Зүйлийн төрөл Одоогийн байрлал Дансны дугаар Төлөв Санамжууд Буцаах огноо
Цахим магистрын ажил Цахим магистрын ажил Эрдэм шинжилгээний фонд
303767 Бэлэн Ганц хувь тул гэрээр олгох боломжгүй.

Дип-3767

Монгол хэл

МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1424