Текст томруулах:    
Чинзориг Д.

Зайнаас тандан судлах аргаар усан сан бүхий газрын эргийн шугамыг зураглах аргазүйг боловсруулах Магистрын ажил: Е443600 Удир. Цолмон Р., Шүүмж. Ариунзул Я. - УБ 2011 - 34 хууд.

Дип-3767

Монгол хэл

5000

физик газарзүй ус судлал зайнаас тандан судлах усан сан диплом