Электрон

Каталог

Энгийн харагдац MARC харагдац ISBD харагдац

Биотехнологийн үндэс.

Зохиогч: Пүрэв Д., Баярмаа Ж.
Гаралтын мэдээ: УБ.: Удам соёл, 2011.Дахин хэвлэлт: 2.Тооны мэдээ: 244.ISBN: 978-99962-53-49-2.Шифр: 30.16 П 91.Түлхүүр үг: биотехнологи фермент биологи биотехнологийн бүтээгдэхүүн
Жагсаалтанд орсон зүйлс: ойн аж ахуй | биотехнологи /Монгол/
Зүйлийн төрөл Одоогийн байрлал Дансны дугаар Хуулбарын тоо Төлөв Буцаах огноо
Ном Ном Байгалийн ухааны ГНОФ
557187 98203 Бэлэн
Ном Ном Байгалийн ухааны ГНОФ
557186 98204 Бэлэн
Ном Ном Байгалийн ухааны ГНОФ
553573 961324 Бэлэн
Ном Ном Байгалийн ухааны ГНОФ
553574 961325 Бэлэн
Ном Ном Байгалийн ухааны ГНОФ
553575 961326 Бэлэн
Ном Ном Байгалийн ухааны ГНОФ
553576 961327 Бэлэн
Ном Ном Байгалийн ухааны ГНОФ
553577 961328 In transit from Гэрээр ном олгох фонд to Байгалийн ухааны ГНОФ since 2019-01-11 18:00:25
Ном Ном Байгалийн ухааны ГНОФ
553578 961329 Бэлэн
Ном Ном Байгалийн ухааны ГНОФ
553579 962450 Бэлэн
Ном Ном Байгалийн ухааны ГНОФ
553580 962451 Бэлэн
Ном Ном Байгалийн ухааны ГНОФ
557176 982411 Бэлэн
Ном Ном Байгалийн ухааны ГНОФ
557177 982412 Бэлэн
Ном Ном Байгалийн ухааны ГНОФ
557178 982413 Бэлэн
Ном Ном Байгалийн ухааны ГНОФ
557179 982414 Бэлэн
Ном Ном Байгалийн ухааны ГНОФ
557180 982415 Бэлэн
Ном Ном Байгалийн ухааны ГНОФ
557181 982416 Бэлэн
Ном Ном Байгалийн ухааны ГНОФ
557182 982417 Бэлэн
Ном Ном Байгалийн ухааны ГНОФ
557183 982418 Бэлэн
Ном Ном Байгалийн ухааны ГНОФ
557184 982419 Бэлэн
Ном Ном Байгалийн ухааны ГНОФ
557185 982420 Бэлэн
Ном Ном Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8022845 Бэлэн
Ном Ном Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8022846 Бэлэн
Ном Ном Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8022847 Бэлэн
Ном Ном Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8022848 Бэлэн
Ном Ном Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8020065 Бэлэн
Ном Ном Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8020066 Бэлэн
Ном Ном Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8020067 Бэлэн
Ном Ном Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8020068 Бэлэн
Ном Ном Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8020069 Бэлэн
Ном Ном Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8020070 Бэлэн
Ном Ном Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8020071 Бэлэн
Ном Ном Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8020072 Бэлэн
Ном Ном Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8020073 Бэлэн
Ном Ном Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8020074 Бэлэн
Ном Ном Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8020075 Бэлэн
Ном Ном Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8020076 Бэлэн
Ном Ном Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8020077 Бэлэн
Ном Ном Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8020078 Бэлэн
Ном Ном Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8020079 Бэлэн
Ном Ном Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8020080 Бэлэн
Ном Ном Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8020081 Бэлэн
Ном Ном Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8020082 Бэлэн
Ном Ном Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8020083 Бэлэн
Ном Ном Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8020084 Бэлэн
Ном Ном Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8020085 Бэлэн
Ном Ном Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8020086 Бэлэн
Ном Ном Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8020087 Бэлэн
Ном Ном Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8020088 Бэлэн
Ном Ном Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8020089 Бэлэн
Ном Ном БЭЛАС, ЭБ Төв
9239 Бэлэн
Ном Ном БЭЛАС, ЭБ Төв
9240 Бэлэн
Ном Ном БЭЛАС, ЭБ Төв
9241 Бэлэн
Ном Ном БЭЛАС, ЭБ Төв
9242 Бэлэн
Ном Ном БЭЛАС, ЭБ Төв
9243 Бэлэн
Ном Ном БЭЛАС, ЭБ Төв
9244 Бэлэн
Ном Ном Эрдэм шинжилгээний фонд
2014661 Бэлэн
Ном Ном Эрдэм шинжилгээний фонд
2014662 Бэлэн
Ном Ном Эрдэм шинжилгээний фонд
2014663 Бэлэн
Ном Ном Эрдэм шинжилгээний фонд
2014664 Бэлэн
Ном Ном Бизнесийн Сургууль
2014665 In transit from Бизнесийн Сургууль to Эрдэм шинжилгээний фонд since 2015-11-18 12:13:49

ЭШФ Т 14661-14665, БУУТ 2411-2420, 20065-20089, 22845-22849

Монгол хэл дээр,

Томруулж харах бол зураг дээр дарна уу

МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1424