Электрон

Каталог

Биотехнологийн үндэс (Бичлэгийн дугаар. 88163)

000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 02113nam a22002537a 4500
003 - ХЯНАЛТЫН ТОО ТОДОРХОЙЛОГЧ
Код MN-UlNUM
005 - БИЧИЛТ ХИЙСЭН ОГНОО
Тухайн бичилтийг бичсэн засварласан сүүлийн огноо 20220111103216.0
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 111116t2011 mp ||||| |||| 00| 0 mon d
020 ## - ISBN
ISBN 978-99962-53-49-2
040 ## - БИЧЛЭГ ҮҮСГЭГЧ БАЙГУУЛЛАГА
Бичлэг үүсгэгч номын сангийн код МУИС-ийн номын сан
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
Нэмэлт тусгалт Сурах бичиг
ББК ангилал 30.16
Зохиогчийн гурван тэмдэгт П 91
Мэдлэгийн ялгаа 3 - Техник
100 1# - ЗОХИОГЧ
Зохиогчийн нэр Пүрэв Д., Баярмаа Ж
240 10 - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 30.16 П 91
245 10 - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Номын нэр Биотехнологийн үндэс
Оролцогчдын тухай мэдээ Ред. Д.Баярлхагва
250 ## - ДАХИН ХЭВЛЭЛТ
Дахин гаралтын дугаар 2
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар УБ
Хэвлэлийн газар Удам соёл
Хэвлэгдсэн он 2011
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 244
500 ## - Тайлбар
Дансны дугаар ЭШФ Т 14661-14665, БУУТ 2411-2420, 20065-20089, 22845-22849
546 ## - ХЭЛНИЙ ТУХАЙ МЭДЭЭ
Хэл Монгол хэл дээр,
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг биотехнологи
-- фермент
-- биологи
-- биотехнологийн бүтээгдэхүүн
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг биотехнологийн материал, түүхий эд
-- биотехнологи ба генетик
-- ферментийн технологи
-- биологийн түлш үйлдвэрлэл
-- нэг эст организмын уураг
-- биотехнологи ба анагаах ухаан
-- хүрээлэн буй орчны биотехнологи
-- биотехнологи хөдөө аж ахуй, ойн үйлдвэрлэл.
-- хүнс ундааны биотехнологи
-- биотехнологийн бүтээгдэхүүн, процессын аюулгүй байдал
-- биологийн түлш үйлдвэрлэл
-- биотехнологийн материал, түүхий эд
-- биотехнологи ба генетик
-- ферментийн технологи
-- биологийн түлш үйлдвэрлэл
-- нэг эст организмын уураг
-- биотехнологи ба анагаах ухаан
-- хүрээлэн буй орчны биотехнологи
-- биотехнологи хөдөө аж ахуй, ойн үйлдвэрлэл.
-- хүнс ундааны биотехнологи
-- биотехнологийн бүтээгдэхүүн, процессын аюулгүй байдал
-- биологийн түлш үйлдвэрлэл
942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ
Зүйлийн төрөл Ном
Бүрдүүлэлтийн эх үүсвэр Date last seen Үндсэн номын сан Total Renewals Оруулсан огноо Ангилал Date last checked out Зүйлийн төрөл Нийт уншлаганд гарсан тоо Баркод Withdrawn status Одоогийн байршил Үнэ Хуучин сургууль Дансны дугаар
Худалдан авсан2013-03-21БЭЛАС, ЭБ Төв 2013-03-21  Ном 2013-7009 БЭЛАС, ЭБ Төв8900.00 9239
Худалдан авсан2013-03-21БЭЛАС, ЭБ Төв 2013-03-21  Ном 2013-7010 БЭЛАС, ЭБ Төв8900.00 9240
Худалдан авсан2013-03-21БЭЛАС, ЭБ Төв 2013-03-21  Ном 2013-7011 БЭЛАС, ЭБ Төв8900.00 9241
Худалдан авсан2013-03-21БЭЛАС, ЭБ Төв 2013-03-21  Ном 2013-7012 БЭЛАС, ЭБ Төв8900.00 9242
Худалдан авсан2013-03-21БЭЛАС, ЭБ Төв 2013-03-21  Ном 2013-7013 БЭЛАС, ЭБ Төв8900.00 9243
Худалдан авсан2013-03-21БЭЛАС, ЭБ Төв 2013-03-21  Ном 2013-7014 БЭЛАС, ЭБ Төв8900.00 9244
Шилжүүлэг2022-05-10Байгалийн ухааны ГНОФ 2017-08-07 2022-05-05Ном142017-19513 Байгалийн ухааны ГНОФ10000.00БУС (ХХИС) Монгол553573
Шилжүүлэг2022-06-06Байгалийн ухааны ГНОФ12017-08-07 2022-06-02Ном172017-19514 Байгалийн ухааны ГНОФ10000.00БУС (ХХИС) Монгол553574
Шилжүүлэг2022-06-07Байгалийн ухааны ГНОФ 2017-08-07 2022-06-02Ном52017-19515 Байгалийн ухааны ГНОФ10000.00БУС (ХХИС) Монгол553575
Шилжүүлэг2022-05-10Байгалийн ухааны ГНОФ 2017-08-07 2022-05-06Ном72017-19516 Байгалийн ухааны ГНОФ10000.00БУС (ХХИС) Монгол553576
Шилжүүлэг2019-01-11Байгалийн ухааны ГНОФ 2017-08-07 2018-11-29Ном172017-19517 Байгалийн ухааны ГНОФ10000.00БУС (ХХИС) Монгол553577
Шилжүүлэг2021-10-19Байгалийн ухааны ГНОФ 2017-08-07 2021-10-18Ном262017-19518 Байгалийн ухааны ГНОФ10000.00БУС (ХХИС) Монгол553578
Шилжүүлэг2022-06-02Байгалийн ухааны ГНОФ12017-08-07 2022-05-26Ном252017-19519 Байгалийн ухааны ГНОФ11000.00БУС (ХХИС) Монгол553579
Шилжүүлэг2022-05-27Байгалийн ухааны ГНОФ 2017-08-07 2022-05-25Ном312017-19520 Байгалийн ухааны ГНОФ11000.00БУС (ХХИС) Монгол553580
Шилжүүлэг2022-02-28Байгалийн ухааны ГНОФ12017-11-06 2022-02-22Ном652017-43060 Байгалийн ухааны ГНОФ10000.00БУС (ББС) Монгол557176
Шилжүүлэг2022-03-25Байгалийн ухааны ГНОФ 2017-11-06 2022-03-25Ном572017-43061 Байгалийн ухааны ГНОФ10000.00БУС (ББС) Монгол557177
Шилжүүлэг2021-05-31Байгалийн ухааны ГНОФ 2017-11-06 2021-05-21Ном292017-43062 Байгалийн ухааны ГНОФ10000.00БУС (ББС) Монгол557178
Шилжүүлэг2022-05-30Байгалийн ухааны ГНОФ12017-11-06 2022-05-26Ном272017-43063 Байгалийн ухааны ГНОФ10000.00БУС (ББС) Монгол557179
Шилжүүлэг2020-05-11Байгалийн ухааны ГНОФ 2017-11-06 2020-05-04Ном312017-43064 Байгалийн ухааны ГНОФ10000.00БУС (ББС) Монгол557180
Шилжүүлэг2022-04-28Байгалийн ухааны ГНОФ 2017-11-06 2022-04-25Ном172017-43065 Байгалийн ухааны ГНОФ10000.00БУС (ББС) Монгол557181
Шилжүүлэг2022-03-28Байгалийн ухааны ГНОФ12017-11-06 2022-03-23Ном122017-43066 Байгалийн ухааны ГНОФ10000.00БУС (ББС) Монгол557182
Шилжүүлэг2022-05-02Байгалийн ухааны ГНОФ 2017-11-06 2022-04-28Ном152017-43067 Байгалийн ухааны ГНОФ10000.00БУС (ББС) Монгол557183
Шилжүүлэг2022-05-18Байгалийн ухааны ГНОФ 2017-11-06 2022-05-13Ном132017-43068 Байгалийн ухааны ГНОФ10000.00БУС (ББС) Монгол557184
Шилжүүлэг2022-05-20Байгалийн ухааны ГНОФ22017-11-06 2022-05-19Ном262017-43069 Байгалийн ухааны ГНОФ10000.00БУС (ББС) Монгол557185
Шилжүүлэг2022-05-02Байгалийн ухааны ГНОФ 2017-11-06 2022-04-27Ном72017-43070 Байгалийн ухааны ГНОФ3000.00БУС (ББС) Монгол557186
Шилжүүлэг2022-06-07Байгалийн ухааны ГНОФ 2017-11-06 2022-06-02Ном212017-43071 Байгалийн ухааны ГНОФ3000.00БУС (ББС) Монгол557187
Худалдан авсан2022-04-20Байгалийн ухааны уншлагын танхим 2011-11-21 2022-04-20Ном962011-2689 Байгалийн ухааны уншлагын танхим8800 8020065
Худалдан авсан2022-05-04Байгалийн ухааны уншлагын танхим 2011-11-21 2022-05-04Ном862011-2690 Байгалийн ухааны уншлагын танхим8800 8020066
Худалдан авсан2022-05-26Байгалийн ухааны уншлагын танхим 2011-11-21 2022-05-26Ном642011-2691 Байгалийн ухааны уншлагын танхим8800 8020067
Худалдан авсан2022-04-13Байгалийн ухааны уншлагын танхим 2011-11-21 2022-04-13Ном712011-2692 Байгалийн ухааны уншлагын танхим8800 8020068
Худалдан авсан2021-11-25Байгалийн ухааны уншлагын танхим 2011-11-21 2021-11-25Ном1322011-2693 Байгалийн ухааны уншлагын танхим8800 8020069
Худалдан авсан2021-05-18Байгалийн ухааны уншлагын танхим 2011-11-21 2021-05-18Ном442011-2694 Байгалийн ухааны уншлагын танхим8800 8020070
Худалдан авсан2022-04-27Байгалийн ухааны уншлагын танхим 2011-11-21 2022-04-27Ном1332011-2695 Байгалийн ухааны уншлагын танхим8800 8020071
Худалдан авсан2022-04-16Байгалийн ухааны уншлагын танхим 2011-11-21 2022-04-16Ном1102011-2696 Байгалийн ухааны уншлагын танхим8800 8020072
Худалдан авсан2021-05-14Байгалийн ухааны уншлагын танхим 2011-11-21 2021-05-14Ном1172011-2697 Байгалийн ухааны уншлагын танхим8800 8020073
Худалдан авсан2013-05-14Байгалийн ухааны уншлагын танхим 2011-11-21 2013-05-13Ном92011-2698 Байгалийн ухааны уншлагын танхим8800 8020074
Худалдан авсан2022-03-04Байгалийн ухааны уншлагын танхим 2011-11-21 2022-03-04Ном2072011-2699 Байгалийн ухааны уншлагын танхим8800 8020075
Худалдан авсан2017-10-17Байгалийн ухааны уншлагын танхим 2011-11-21 2017-10-17Ном362011-2700 Байгалийн ухааны уншлагын танхим8800 8020076
Худалдан авсан2017-04-26Байгалийн ухааны уншлагын танхим 2011-11-21 2017-04-26Ном1802011-2701 Байгалийн ухааны уншлагын танхим8800 8020077
Худалдан авсан2017-05-30Байгалийн ухааны уншлагын танхим 2011-11-21 2017-05-30Ном1512011-2702 Байгалийн ухааны уншлагын танхим8800 8020078
Худалдан авсан2017-05-16Байгалийн ухааны уншлагын танхим 2011-11-21 2017-05-16Ном652011-2703 Байгалийн ухааны уншлагын танхим8800 8020079
Худалдан авсан2017-04-27Байгалийн ухааны уншлагын танхим 2011-11-21 2017-04-27Ном902011-2704 Байгалийн ухааны уншлагын танхим8800 8020080
Худалдан авсан2018-01-03Байгалийн ухааны уншлагын танхим 2011-11-21 2017-12-18Ном502011-2705 Байгалийн ухааны уншлагын танхим8800 8020081
Худалдан авсан2017-12-11Байгалийн ухааны уншлагын танхим 2011-11-21 2014-06-08Ном662011-2706 Байгалийн ухааны уншлагын танхим8800 8020082
Худалдан авсан2014-05-23Байгалийн ухааны уншлагын танхим 2011-11-21 2014-05-22Ном152011-2707 Байгалийн ухааны уншлагын танхим8800 8020083
Худалдан авсан2014-05-23Байгалийн ухааны уншлагын танхим 2011-11-21 2014-05-22Ном162011-2708 Байгалийн ухааны уншлагын танхим8800 8020084
Худалдан авсан2017-12-09Байгалийн ухааны уншлагын танхим 2011-11-21 2017-12-09Ном862011-2709 Байгалийн ухааны уншлагын танхим8800 8020085
Худалдан авсан2013-05-28Байгалийн ухааны уншлагын танхим 2011-11-21 2013-05-27Ном312011-2710 Байгалийн ухааны уншлагын танхим8800 8020086
Худалдан авсан2014-05-23Байгалийн ухааны уншлагын танхим 2011-11-21 2014-05-22Ном102011-2711 Байгалийн ухааны уншлагын танхим8800 8020087
Худалдан авсан2014-05-23Байгалийн ухааны уншлагын танхим 2011-11-21 2014-05-22Ном482011-2712 Байгалийн ухааны уншлагын танхим8800 8020088
Худалдан авсан2017-04-06Байгалийн ухааны уншлагын танхим 2011-11-21 2017-04-06Ном1862011-2713 Байгалийн ухааны уншлагын танхим8800 8020089
Бэлэг, хандив2017-05-30Байгалийн ухааны уншлагын танхим 2016-03-10 2017-05-30Ном462016-435216698 Байгалийн ухааны уншлагын танхим8800 8022845
Бэлэг, хандив2016-03-10Байгалийн ухааны уншлагын танхим 2016-03-10  Ном 2016-435216699 Байгалийн ухааны уншлагын танхим8800 8022846
Бэлэг, хандив2016-03-10Байгалийн ухааны уншлагын танхим 2016-03-10  Ном 2016-435216700 Байгалийн ухааны уншлагын танхим8800 8022847
Бэлэг, хандив2016-03-10Байгалийн ухааны уншлагын танхим 2016-03-10  Ном 2016-435216701 Байгалийн ухааны уншлагын танхим8800 8022848
Худалдан авсан2015-11-18Эрдэм шинжилгээний фонд 2021-09-29 2015-10-19Ном12011-2028 Бизнесийн Сургууль8800 2014665
Худалдан авсан2022-02-18Эрдэм шинжилгээний фонд 2021-09-29 2022-02-11Ном42011-2024 Эрдэм шинжилгээний фонд8800 2014661
Худалдан авсан2021-05-31Эрдэм шинжилгээний фонд 2021-09-29 2021-05-10Ном12011-2025 Эрдэм шинжилгээний фонд8800 2014662
Худалдан авсан2019-12-13Эрдэм шинжилгээний фонд 2021-09-29 2019-12-06Ном32011-2026 Эрдэм шинжилгээний фонд8800 2014663
Худалдан авсан2019-03-27Эрдэм шинжилгээний фонд 2021-09-29 2019-03-20Ном22011-2027 Эрдэм шинжилгээний фонд8800 2014664
МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1424