Электрон

Каталог

Пүрэв Д., Баярмаа Ж

Биотехнологийн үндэс Ред. Д.Баярлхагва - 2 - УБ Удам соёл 2011 - 244

ЭШФ Т 14661-14665, БУУТ 2411-2420, 20065-20089, 22845-22849


Монгол хэл дээр,

978-99962-53-49-2

биотехнологи фермент биологи биотехнологийн бүтээгдэхүүн

МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1424