Комплексное использование и охрана водных ресурсов: Учебники и учеб. пособия для высш


Гаралтын мэдээ: М Агропромиздат 1985

Шифр: 38.77 К-63.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Бэлэн (3).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Комплексное использование и охрана водных ресурсов
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Эрдэм шинжилгээний фонд
74461 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
74462 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
1587694 Бэлэн