Комплексное использование и охрана водных ресурсов (Бичлэгийн дугаар. 82792)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 01065 a2200253 4500
003 - ХЯНАЛТЫН ТОО ТОДОРХОЙЛОГЧ
Код MN-UlNUM
005 - БИЧИЛТ ХИЙСЭН ОГНОО
Тухайн бичилтийг бичсэн засварласан сүүлийн огноо 20180729181708.0
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 110605s9999 xx 000 0 rus d
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
ББК ангилал 38.77
Зохиогчийн гурван тэмдэгт К-63
Нэмэлт тусгалт Бусад
Мэдлэгийн ялгаа 3 - Техник
240 10 - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 38.77 К-63
245 10 - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Номын нэр Комплексное использование и охрана водных ресурсов
Оролцогчдын тухай мэдээ Ред. Н.М.Щербакова
Бага гарчгийн мэдээ Учебники и учеб. пособия для высш.
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар М
Хэвлэлийн газар Агропромиздат
Хэвлэгдсэн он 1985
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 302
500 ## - Тайлбар
Дансны дугаар ЭШФ С-74461, 74462, 87694
546 ## - ХЭЛНИЙ ТУХАЙ МЭДЭЭ
Хэл Орос хэл дээр,
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг строительство
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг водные ресурсы
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг учебное пособие
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Воднобалансовые и водохозяйственные расчеты
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Охрана водных ресурсов от загрязнения и истощения
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Водное хозяйство и водное законодательство СССР
942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ
Зүйлийн төрөл Ном
Бүрдүүлэлтийн эх үүсвэр Date last seen Үндсэн номын сан Оруулсан огноо Ангилал Зүйлийн төрөл Баркод Withdrawn status Одоогийн байршил Үнэ Хуучин сургууль Дансны дугаар
 2011-09-16Эрдэм шинжилгээний фонд2011-09-16 Ном74789-3-1 Эрдэм шинжилгээний фонд375.00 74461
 2011-09-16Эрдэм шинжилгээний фонд2011-09-16 Ном74789-3-2 Эрдэм шинжилгээний фонд375.00 74462
Шилжүүлэг2017-11-10Эрдэм шинжилгээний фонд2017-11-10 Ном2017-43867 Эрдэм шинжилгээний фонд400.00БУС (ГГС) Орос1587694