Карл Маркс

Зохиогч: Энгельс Ф.


Гаралтын мэдээ: Орос Полит. издат 1984

Шифр: 11.26/К-23.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Бэлэн (2).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Карл Маркс
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Эрдэм шинжилгээний фонд
68797 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
68796 Бэлэн